Hjälp vid betalningssvårigheter

Arbetslöshet, långvarig sjukdom, vattenskada… allt går inte alltid som planerat och det kan bli svårare att betala sina lån.

Sparbankens varumärkesimage.

Vilken hjälp kan jag få av banken för att betala mitt lån?

Om du får problem med att betala ditt lån ska du kontakta banken så fort som möjligt. På det sättet är du redan ett steg närmare en lösning.  

Betalningsplanen för ditt lån kan ändras genom att

  • Ansöka om amorteringsfritt. Under de perioderna betalar du bara räntor.
  • Förlänga lånetiden och minska betalningsraten.
  • Ändra betalningsdagen för amorteringen av lånet.

Om du vill göra en ändring kan du börja med att skicka ett meddelande i mobil- eller nätbanken.

Om du har flera lån kan det vara klokast att slå ihop dem till ett lån. Då är det lättare att hantera skulden och du vet hela tiden hur du ligger till med dina skulder. Dessutom minskar låneskötselkostnaderna. 

Boka tid till ett möte om ändringar i betalningsplanen eller om att slå ihop lån i din närmaste Sparbank.

Du behöver inte bli ensam med problemet 

Det är viktigt att du identifierar betalningssvårigheterna i ett så tidigt skede som möjligt. På det sättet kan du ta tag i problemen fort och stoppa att skulderna hopar sig.  

Om din skuldsituation känns för tung rekommenderar vi att du söker professionell hjälp. Till exempel hjälper den riksomfattande organisationen inom socialsektorn Garanti-Stiftelsen dem som hamnat i en skuldspiral och ekonomiska svårigheter bl.a. med sin telefon- och chattjänst. På konsumentverkets webbplats hittar du kontaktuppgifterna till kommunens ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 

Kontaktuppgifter till kommunens ekonomi- och skuldrådgivare.