Konsumtionskredit utan säkerhet

Vi rekommenderar att man ska förbereda sig för överraskande utgifter i första hand genom att spara. Men vi förstår att det, beroende på livssituationen, inte alltid finns besparingar eller att det inte är förnuftigt att upplösa dem. Därför vill vi erbjuda ett alternativ: en trygg konsumtionskredit som beviljas av den egna banken.

Sparbankens varumärkesbild.

Vid en konsumtionskredit kan du välja mellan två alternativ: Sparbankens lån utan säkerhet eller lån med säkerhet.

Sparbankens lån utan säkerhet lämpar sig för kunder som inte vill pantsätta sin bostad eller någon annan egendom som säkerhet för lånet, eller som inte har någon egendom att pantsätta. Du kan ansöka om lån utan säkerhet i mobilbanken, nätbanken eller genom att kontakta din egen Sparbank.

Ett lån med säkerhet lämpar sig däremot för finansiering av större anskaffningar och för kunder som har egendom, som en egen bostad, att pantsätta. Du kan ansöka om lån med säkerhet genom att kontakta din lokala Sparbank.

Lån utan säkerhet: Snabbt – tillförlitligt – tryggt

Det är enkelt att ansöka och i regel får du kreditbeslutet genast – till och med inom en kvart. Krediten förutsätter inga säkerheter och du kan göra ansökan i mobilbanken, nätbanken eller på kontoret. Maximibeloppet av den kredit som kan beviljas fastställs från kund till kund. Vi rekommenderar att du ansöker om kredit till ett belopp som motsvarar högst fem gånger dina bruttomånadsinkomster.

Krediten överförs på ditt konto genast efter godkänt kreditbeslut. Kredit betalats inte ut nattetid mellan klockan 23 och 7. Du kan läsa uppgifterna om den beviljade krediten i nätbanken och mobilbanken.

Om du anser att Sparbankens lån utan säkerhet är det lämpligaste alternativet för dig, men får avslag på din låneansökan, rekommenderar vi att du kontaktar din egen bank. Vid ett samtal mellan kunden och banken kan man utreda hur Sparbanken bäst kan vara till hjälp och hurdan flexibilitet kundens privatekonomi medger.

Egenskaper hos Sparbankens lån utan säkerhet:

  • Kreditbelopp 2 000–30 000 euro
  • Ingen borgensman eller egendom förutsätts som säkerhet för krediten
  • En kredit kan bara ha en gäldenär
  • Krediten överförs på kontot genast efter godkänt kreditbeslut
  • Lånetid 12–96 månader
  • Minibetalningspost 75 euro/månad
  • Alternativa förfallodagar den 15:e eller den sista dagen i månaden
  • Ingen öppningsavgift för krediten
  • Kontoskötselavgift 6 euro/månad

 

Kreditbelopp Öppningsavgift Kontoskötselavgift Referensränta+marginal
2 000–10 000 € 0 € 6 €/mån Euribor 3 mån + 9,50 %
11 000–20 000 € 0 € 6 €/mån Euribor 3 mån + 8,50 %
21 000–30 000 € 0 € 6 €/mån Euribor 3 mån + 7,50 %

 

Sparbankens bolånekunder

Kreditbelopp Öppningsavgift Kontoskötselavgift Referensränta+marginal 
2 000 – 30 000 € 0 € 6 € Euribor 3 mån + 6,50 %

Säkerhet utan lån är alltid förmånligare för våra bolånekunder:

Som Sparbankens bolånekund får du alltid kredit på förmånligare villkor oberoende av lånebeloppet du söker. Priset för våra bolånekunder är 3 mån euribor + 6,50 % samt den månatliga kontoskötselavgiften 6 €.

Exempelberäkning för Sparbankens bolånekunder:

Den effektiva årsräntan på Sparbankens lån utan säkerhet beräknad för Sparbankens bolånekund för ett kreditbelopp på 5 000 euro enligt 3 mån. euribor + 6,5 % marginal och en återbetalningstid på 60 månader är 10,25 % (09/22). I beräkningen ingår den månatliga kontoskötselavgiften på 6 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna för en lånetid på 60 månader blir 6 345,31 euro.

Exempelberäkning för en kund i Sparbanken som inte har bolån:

Den effektiva årsräntan på Sparbankens lån utan säkerhet beräknad för ett kreditbelopp på 5 000 euro enligt 3 mån. euribor + 9,5 % marginal och en återbetalningstid på 60 månader är 13,51 % (09/22). I beräkningen ingår den månatliga kontoskötselavgiften på 6 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna för en lånetid på 60 månader blir 6 787,53 euro.

Krediten beviljas av Sparbankernas Centralbank Finland Abp.

 

Om du inte är kund hos oss förutsätter vi säkerhet för konsumtionskrediten. Läs mer om säkerheter.

Fyll i annan konsumtionskreditansökan här.

Ansvar är en del av kreditbeviljandet

Sparbanken har redan i 200 års tid haft till uppgift att främja den ekonomiska välfärden. Det kommer till uttryck även i principerna för beviljande av kredit: vi dimensionerar alltid det lånebelopp som vi erbjuder kunden efter kundens ekonomiska situation.

Man vet aldrig vad som kan hända i framtiden och därför är det bra att upprätta en sparplan: när du lägger en summa åt sidan varje månad och placerar den i ett lämpligt sparobjekt håller din ekonomi bättre mot överraskningar i vardagen. Men det finns inte alltid besparingar eller så finns det lägen när det inte lönar sig att ta ut pengar ur ett sparobjekt, såsom fonder. Sparbankens lån utan säkerhet är en trygg lösning i en sådan situation.

Krediter och lån från Sparbanken för att finansiera anskaffningarna i ditt liv

Bolån

Vill du ha ett eget hem? I Sparbanken kan du ansöka om ett lån som passar just dina behov och din livssituation. Pröva också vår låneräknare för att utreda ditt lånebehov.

BSP-lån

BSP-lånet erbjuder flera fördelar till personer som köper sin första bostad – till exempel en förmånlig ränta och statligt stöd ifall räntorna stiger.

Konsumtionskredit

En konsumtionskredit ger dig större flexibilitet att finansiera små och lite större inköp. Om du är kund hos oss kan du också få konsumtionskredit utan säkerhet.

Studielån

Med hjälp av ett studielån kan du helt koncentrera dig på dina studier och kan börja tjäna pengar tidigare. Studielånet är ett statsgaranterat lån som du börjar betala tillbaka först när du avslutat studierna.

Renoveringslån

Är det dags att byta ut tapeterna eller behöver badrummet totalrenoveras? Du kan förverkliga både små och stora planer med ett renoveringslån.

Räntekorridor

Vill du stabilisera räntan på ditt lån? När du väljer en räntekorridor bestäms en högsta och lägsta räntesats för ditt lån.

Lån till placeringsbostad

Kan bostadsinvestering vara någonting för dig? En bostad är ett långvarigt investeringsobjekt som ger möjlighet till hyresinkomst, värdestegring och skatteplanering.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Billån

Be om en lämplig finansieringslösning av oss när suget efter en ny bil slår till. Bekanta dig även med billåneräknaren.

Flexkredit

Renovering, en ny laptop eller en semesterresa – flexkredit är en kontinuerlig reservfond som fungerar som buffert vid plötsliga och större utgifter.

Fast ränta

Räntorna är fortfarande låga, men hur länge? Du kan välja fast ränta på ditt lån och då hålls rän-tesatsen oförändrad under hela perioden.

Byggnadslån

Är ditt mål att bygga ett eget hus? Börja resan till det egna hemmet med en kostnadskalkyl för bygget och med att skicka in en låneansökan

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.