Sparbanken fortsätter starkt – förståelsen för kundernas behov är den bästa inom banksektorn

Det går bra för Sparbanksgruppen. Gruppens halvårsresultat, som tillkännagavs i augusti, var det högsta i historien, och under samma månad meddelade Sparbanksgruppen att den skulle investera över 100 miljoner euro i ett affärsutvecklingsprojekt för digitalisering. I EPSI Ratings nu publicerade kundundersökning för banker och finanser 2023 är Sparbankens kundnöjdhet långt över branschgenomsnittet i alla kategorier. Det skedde också en tydlig ökning i varje kategori jämfört med året innan.

Sparbankens resultat jämfört med branschens genomsnitt

Sparbanksgruppen fortsätter starkt efter sitt bästa resultat någonsin under hösten. Resultaten från EPSI Ratings undersökning av banker och finanser 2023 har publicerats. Sparbankens kundnöjdhet går hand i hand med det starka resultatet och är 77,2, då branschgenomsnittet ligger på 71,3. Resultaten var långt över branschgenomsnittet överlag. Det finns också en tydlig ökning av privatkundernas kundnöjdhet jämfört med året innan, då värdet var 74,9.

”Våra styrkor är bland annat lokal anknytning och tillgänglighet. I tider av osäkerhet uppskattar människor en partner som tar hand om sina kunder. I över 200 år har vi tagit hand om finländarnas ekonomiska välfärd och hjälpt dem att bli rikare. Vår uppgift är kanske mer aktuell än någonsin just nu”, säger Karri Alameri, Sparbanksförbundets verkställande direktör.

Sparbankens kunder är lojala. Även kundlojaliteten har stigit till 80,3 (77,5) under det gångna året. Detta är också långt över branschgenomsnittet (73,5). I synnerhet har kundernas vilja att rekommendera Sparbanken ökat avsevärt. Även vad gäller anseende ligger Sparbanken kvar på toppositionerna, och banken har förbättrat sitt anseende mer än någon annan bank under det senaste året (+3,8) och ligger på svindlande 82,6. Jämfört med andra aktörer är upplevelsen av att banken tar väl hand om sina kunder (80,4) klart högre än branschgenomsnittet (71,2). Både kundernas upplevelse av kvaliteten på Sparbankens rådgivning 81,3 (branschgenomsnittet 73,4) och upplevelsen av den mottagna kundservicen 80,3 (branschen 72,5) är högre jämfört med andra aktörer. Tillförlitligheten ligger på en mycket hög nivå, 86,6. Enligt undersökningen är Sparbankens förståelse för kundernas behov den bästa i branschen.

Martti Hakala, chef för Sparbanksgruppens privatkundsverksamhet, sammanfattar: "De senaste åren har varit en berg-och dalbana inom ekonomin. Därför måste bankerna vara aktiva och ta hand om sina kunder. När inflationen och räntorna stiger behöver kunderna ännu mer experthjälp för att säkra sin egen finansiella balans. Jag upplever att vi har lyckats med detta. Våra kunder uppskattar personlig service, oavsett om det sker ansikte mot ansikte på kontoret, via telefonen eller i våra digitala kanaler."

Vikten av ansvar som stöd för företagens image betonas mer år efter år. I EPSI Ratings undersökning ligger Sparbankens samhällsansvar på en utmärkt nivå jämfört med branschen, 79,8 (branschen 72,3) enligt kundernas åsikter. Hållbarhetsindexet, som beskriver att vi gör hållbarhetsarbete med tanke på framtiden, har också ökat jämfört med föregående år och är nu 77,2 (+6,9).

"Jag är mycket nöjd med de senaste resultaten. Investeringarna i ansvar på koncernnivå bär frukt, även om vi naturligtvis fortfarande har mycket kvar att göra. Ansvarsfullhet är konkreta åtgärder. Vi stöttade ungdomarnas och seniorernas ekonomiska och digitala kompetenser lokalt i Sparbankernas sammanslutningar tillsammans med våra partner och lanserade en guide för föräldrar om barns och ungas användning av pengar. Vi valde barn och ungdomar som huvudtemat för vår Goda gärningar-välgörenhetskampanj för 2023. Under våren lanserade vi en låneprodukt som uppmuntrar till energieffektivitet, med en marginal på 0 % under kampanjen, och vi tog i allmänt bruk hållbarhetskriterier för utlåning till objekt som främjar hållbarhet. Dessutom har vi gjort ett enormt arbete för att identifiera och uppfylla de regulatoriska kraven för hållbar finansiering och företagsansvar”, säger Virve Valonen, Sparbanksgruppens hållbarhetschef.

Sparbanksgruppen är också på rätt väg på företagssidan. Det finns en avsevärd ökning av företagskundtillfredsställelse och kundlojalitet, om än lite mer måttlig jämfört med privatkunderna. Företagskundernas kundnöjdhet var 72,0 och kundlojaliteten 75,9. Positiv utveckling har skett särskilt i rådgivningens kvalitet 75,3 (71,2 förra året), översikten över ekonomin som Sparbankens produkter och tjänster ger 75,4 (71,4 år 2022) och lämpligheten av bankens produkter för kundernas behov 78,1 (75,5 år 2022). Företagskunderna känner också att de får den hjälp de behöver 74,8 (73,3 år 2022) och är nöjda med den kundservice de har fått 76,8 (73,6 år 2022).

”Det är väldigt roligt att se att våra företagskunder värdesätter vår kunniga, personliga och lokala service. Det är tack vare dessa styrkor som marknadsandelen för Sparbanksgruppens banker har vuxit klart snabbare än marknaden de senaste åren", säger Manu Kauppila, som svarar för Sparbanksgruppens företagskundverksamhet.

Undersökningen genomfördes så här:
EPSI Data Collection Services intervjuade för undersökningen Bank och finans 2023 sammanlagt ca.1500 i Finland bosatta privatkunder över 18 år samt ca. 1000 företagskunder. Telefonintervjuerna gjordes 8.8.–31.8.2023. Indexet produceras på skalan 0–100, där 0–60 avser missnöjd, 60–75 avser nöjd och över 75 avser mycket nöjd. En felmarginal kring +/- 2–3 kan förekomma.

Mer information:

Martti Hakala
Affärsverksamhetsdirektör, privatkunder
martti.hakala@saastopankki.fi
+358 50 3952439

Manu Kauppila
Affärsverksamhetsdirektör, företagskunder
manu.kauppila@saastopankki.fi
+358 50 571 0936

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu