Placeringsordlista

Hur skiljer sig fonder från varandra? Och vad betyder nettoinvesteringstakt eller High Yield? Slå upp förklaringarna till termerna i placeringsordlistan.

Absolut avkastning

Aktie

Aktieemission

Aktiefond

Aktieindex

Alfa

Analytiker

Antal Värdepapper

Avkastningsfond

Benchmarkindex

Beta

Blandfond

Bruttoplaceringsgrad

Börs

Börsbolag

Börskurs

Börsvärde

Depositionsbevis

Derivat

Duration

Effektiv ränta

Emission

Euriborräntan

Fondens delta

Fondandel

Fondbolag

Fondernas fond

Förlustrisken (eng. downside deviation)

Förvaltningsavgift

Förvaringsavgift

Hedgefond

Hedging

High Yield-lån

Högsta månadsavkastning

Index

Indexfond

Inflation

Informationskvoten

Instrument

Jensens Alfa

Jämförelseindex

Kapitalmarknad

Korrelationen

Kurs

Kursrisk

Köpavgift

Landrisk

Likviditet

Lägsta månadsavkastning

Macaulay's duration

Market maker

Marknadspris

Marknadsvärde

Maturitetsfördelningen

Modifierad duration

Nettoplaceringsgrad

Nominell ränta

OMXH-index

OMX Helsinki Cap -index

P/E-talet

Penningmarknad

Placeringsfond

Placeringsgraden (%)

Primär marknad

Realränta

Risk/avkastningsförhållande

Riskspridning

Ränta

Räntefond

Ränterisk

Sharpe-kvot

Sparkoeffcient

Specialplaceringsfond

Största kumulativa nedgång (eng. Maximum Drawdown)

Säljavgift

Termin

Tillväxtaktie

Tillväxtfond

Tracking Error

Utdelning

VaR-tal

Volatilitet

Värdeaktie

Värdepapper

Värdepappersmarknaden