Ansvarsrapport 2021

Sparbanksgruppens

Vi vill att ansvarstagande ska synas i allt vi gör – i vårt sätt att förhålla oss till kunder, samarbetspartner, sektorn, myndigheter och andra berörda parter. Vi publicerar årligen Sparbanksgruppens Ansvarsrapport, där vi presenterar information och nyckeltal som anknyter till ansvarsfullhet med hänvisningar till det internationella referensramverket GRI (Global Reporting Initiative) Standards Core-nivå.
Sparbankens varumärkesbild.

200 år av ansvarsfullhet: Uppgiften är finländarnas ekonomiska välfärd

När Sparbanken grundades för 200 år sedan, år 1822, blev vår grundläggande uppgift ett socialt viktigt och ansvarsfullt uppdrag: att hjälpa det hårt arbetande folket i Finland att blomstra och sköta sin ekonomi bättre. Även i dag är vårt uppdrag att främja våra kunders ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvar är också ett huvudtema under vårt jubileumsår. Det stödjer vår konkurrenskraft och värdeskapande på ett mångsidigt sätt för våra intressentgrupper. Ansvaret är närvarande i sparbanksmedarbetarnas vardag och verksamhet varje dag. Kärnan i vår verksamhet är Sparbanksupplevelsen, som vi är kända för. Sparbanksupplevelsen skapas när vi kombinerar våra personliga och digitala tjänster som ständigt utvecklas med den expertis och mänsklighet som vi möter och betjänar alla våra kunder med.

År 2021 beslutade vi också att främja en systematisk ledning av ansvarsarbetet, vi utarbetade en färdplan för ansvar för åren 2021–2024 och inledde arbetet för att utarbeta ett ansvarsprogram. Programmets fem huvudteman är ansvar för kundens ekonomiska välfärd, gemenskapens välbefinnande, hållbar finansiering och hållbara produkter, hållbar tillväxt och förvaltning samt ekologisk effektivitet och klimat. Nedan hittar du en sammanfattning av våra ansvarsgärningar under 2022. Du kan läsa mer om dessa teman i Ansvarsrapporten för 2021.

SPARBANKSGRUPPENS ANSVARSRAPPORT 2021 PÅ FINSKA (PDF) SPARBANKSGRUPPENS ANSVARSRAPPORT 2021 PÅ ENGELSKA (PDF)

Mer information: vastuullisuus@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.