Goda gärningar – donationsobjekt från årens lopp

Välkommen hem till goda gärningar! Sparbanken har deltagit i uppbyggnaden av finländska samfunds och individers välmående ända sedan den grundades. Under årens lopp har vi genom våra donationsobjekt fått bevittna flera större och mindre historier runtom i Finland. Historier som vi vill dela med alla.

Med donationen från Sparbankens ansvarskampanj Goda gärningar kunde daghemmet Koivukumpu skaffa leksaker och bollar till det bollhav som byggdes som en överraskning för barnen.

Bollhav och annat roligt till dagiset Koivukumpu i Joutsa

Att läsa hälsningar från donationsobjekten i Goda gärningar är en sann glädje! Här en hälsning från dagiset Koivukumpu: 

 De beställningar vi gjorde med de donerade pengarna kom förra veckan och bilderna visar vad allt roligt vi kunde beställa till barnens lekar. Mycket leksaker för både ute- och innebruk, spel, sånglekböcker och klistermärken! Med hjälp av de donerade pengarna kunde vi också som en stor överraskning för barnen göra ett bollhav i dagisets tidigare rum för vattenlekar!
 
Hälsningar,
personalen på daghemmet Koivukumpu

De energiska frivilliga i Perttulan VPK:s ungdomsavdelning deltog i det riksomfattande sommarlägret i sina nya övningskläder som skaffats med hjälp av Sparbankens donation.

Nya träningskläder till Perttulan VPK 

I Finland finns det en stor mängd frivilliga som bistår den offentliga sektorn. Till exempel frivilliga brandkåren Perttulan VPK, som verkar i olika brand- och räddningsuppgifter som de blir larmade till i samarbete med Mellersta Nylands Räddningsverk.

Perttulan VPK var ett av Sparbankens donationsobjekt år 2018. Bidraget användes till att skaffa övningskläder till ungdomsavdelningens 22 frivilliga brandkårister. Dessutom fick unga stöd till deltagaravgiften för det riksomfattande lägret för unga brandkårister. På bilden ser vi de unga som deltog i lägret i Lochteå i sina nya övningskläder. 

Hjälp till återuppbyggnaden av kyrkan i Ylivieska 

Förutom att ge stöd via kampanjen Goda gärningar ger vi också donationer via sparbanksstiftelserna. Till exempel ger Avain Säästöpankkis sparbanksstiftelse årligen donationer utifrån ansökningar för att främja välståndet och den ekonomiska aktiviteten för regionens folk och aktörer. 

Avain Säästöpankkis sparbanksstiftelse donerade 10 000 euro till återuppbyggandet av Ylivieska kyrka i juni 2018. Bilden visar Avain Säästöpankkis verkställande direktör Mikko Ruuska och Ylivieskakontorets direktör Raija Haasanen samt donationsmottagarna församlingens ekonomidirektör Pentti Haikola och ordföranden för Kirkkotalakot Leo Mehtälä. 

 

Oman muotoinen koti – ett unikt sätt att kombinera arbete, boende och människor

 

I "Kantsun Olohuone" är dörren i flitigt bruk då Gamlasborna tittar in för att njuta av kaféets delikatesser och byta ett par ord sinsemellan. På plats för att träffa personer som bor i området är också Onni och Laura – ett par ungdomar som precis har flyttat till ett eget hem genom projektet Oman muotoinen koti som Nooa Sparbank stöder. Snart sprider ungdomarna goda gärningar också i sin näromgivning.

Goda gärningar runtom Finland

Naturen och skärgården i fokus

I Vasatrakten är skärgårdsvyerna och djuren vana fotomodeller. Fotoklubben Knäppisarnas entusiastiska medlemmar rör sig i bygden och förevigar de vackra vyerna samt bygdens naturliv. En gång om året väljer varje medlem sin favoritbild, som sedan blir en del av klubbens årsutställning. Tack vare understöd från Kvevlax Sparbank har klubben kunnat skaffa ramar och annat material för fotoutställningen. I år blir det utställning med temat Mitt Finland på beställning av Korsholms kommun med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Flera tidigare Knäppisprojekt har resulterat i böcker.

Unga frivilligbrandkårister brinner för släckningsarbete

Lågorna förlorar snabbt mot Lapplands FBK:s brandkårsunga, som regelbundet övar sig att släcka olika slags bränder. Alla brandövningar är verkliga situationer och det kräver rätt utrustning. Med hjälp av understöd från Sparbanken i Euraåminne, har Lapplands FBK skaffat nya lätta och mer säkra hjälmar åt de unga brandkåristerna. Ungdomsavdelningen vid Lapplands FBK betyder mycket för kommuninvånarna. Avdelningen erbjuder inte enbart intressant fritidsverksamhet, utan säkrar även framtiden för hela FBK i och med att alarmavdelningens medlemsantal består. I bästa fall leder hobbyn till en yrkeskarriär inom räddningsväsendet. "Jag jobbar som professionell brandman och gnistan till yrket fick jag från frivilligverksamheten vid Lapplands FBK. Jag hoppas att även andra unga blir intresserade av brandyrket via ungdomsavdelningen", säger chefen för Lapplands FBK:s brandkårsunga, Jarno Heinilä.

Med extramormor på vändagsisen

Skridskobytet går som en dans med hjälp av extramorfar som vant spänner snören kring små vrister innan dagisbarnen glider ut på isen. Det är far - och morföräldrarna i Björneborgstrakten som har bjudit in 500 dagisbarn till det här vintriga skridskojippot. Vid matsäcksståndet stöder extrafarmor en liten skrinnare, så att hen inte faller omkull mitt i saftdrickandet. Visst slinter det lite här och där, men alltid finns det en extramormor som hjälper barnet upp igen. Det är en brokig skara som glider runt på vändagsisen. De äldsta skrinnarna är pensionerade medan de allra yngsta deltagarna är knappt 2 år fyllda. Tack vare understöd från Eurajoki Sparbank hålls magarna mätta och barnen får busstransport tillbaka till dagis. De otaliga glädjetjuten och skrattet som ekar över planen bevisar, att ålderskillnaden inte utgör något hinder för hur roligt man kan ha det tillsammans — tvärtom!

 

Drömparken för skateboardåkare i Orimattila färdigställdes på talko.

Smidig skateboardåkning på en självgjord ramp

Skateboarden rullar smidigt på rampen i skateparken i Orimattila. Det gick också synnerligen smidigt att bygga rampen: lokala ungdomar deltog i arbetet, en skatepark med ny utrustning var ett efterlängtat tillskott i bygdens begränsade aktivitetsmöjligheter. I parken som byggdes på talko med material som skaffats genom en donation från Mörskom Sparbank känns varje ollie och backflip lite bättre.

På en segelbåt händer det

I sjöscoutkåren Puhurin Pojat i Åbo bjuds det på ett myller av aktiviteter då scouterna lär sig sjökunskap, allt från att knyta pålstek till att vårda båten. I flitig träningsanvändning är det oundvikligt att segelbåtarna slits och nu har de unga sjöbjörnarna i sikte en dröm om en ny ståtlig båt i som de kan fortsätta sin hobby med. Donationen från Lundo Sparbank är en del i att göra drömmen möjlig. Liksom man kan förvänta har de flitiga scouterna inte själva heller suttit sysslolösa. Plättpannorna står heta på olika evenemang då ungdomarna samlar in pengar genom att steka plättar. Genom insatserna för den gemensamma båten lär man sig att man måste jobba för att nå sina mål. "Då vi äntligen samlat ihop pengarna kan vi nöjt konstatera, att vi vi gjorde oss förtjänta av båten tillsammans och allas insats vid plättpannan var viktig," säger scoutkårens ledare Timo Mäkinen.

 

Nattkaféets snygga logo som en av ungdomarna designat.

Nattkaféet blev ungdomarnas ställe

Nattkaféet i Mäntsälä bjuder in unga att tillbringa en trivsam, avkopplad och drogfri fredagskväll. Verksamheten drivs av frivilliga och kommunens ungdomsarbetare. I kaféet kan ungdomarna träffa sina vänner, spela spel tillsammans, tala med vuxna eller ta en bit mellanmål. Med summan som Mörskom Sparbank donerade köptes air hockey-spelet som ungdomarna önskat sig till kaféet. "Nattkaféet har en enorm betydelse här, eftersom det inte finns något annat övervakat samlingsställe på fredagskvällar," säger ungdomsarbetaren Mirva Kuisma.

På bilden som också finns i boken ler kören av frontmannaveteraner som kantor Pertti Salminen samlat ihop.

Mörskomveteranernas gripande historier i en volym

"Myrskylän miehet ja naiset isänmaan palveluksessa" (Mörskoms män och kvinnor i fosterlandets tjänst) berättar med hjälp av bilder historier av de Mörskomveteraner som deltog i krigen. Ett motsvarande verk om Mörskomkvinnornas och -männens krigsstig och händelserna efter det har inte skrivits tidigare. För Mörskom Sparbank var det mycket naturligt att delta i finansieringen av denna bok som har ett stort historiskt värde, speciellt för invånarna i trakten. Nu finns veteranernas effektfulla historier samlade på en värdig plats och tillgängliga för kommande generationer. Boken som publicerades 2014 har skrivits av Pentti Urhonen, på basis av intervjuer och protokoll.

Frivilliga på ångbåtskryssning på sommaren 2016.

 

Tillbaka på rätt spår med hjälp av en vän

Då livet inte går som man planerat är det guld värt med en pålitlig vuxen. Sparbanken i Lundo har stött Mannerheims Barnskyddsförbund i Egentliga Finlands kompisverksamhet, genom vilken ungdomar får en frivillig vuxen vän. Med de vuxna kan ungdomarna prata i lugn och ro och spendera tid till exempel genom att se på en film eller göra utflykter. Syftet med verksamheten är att förebygga allvarliga problem och i de bästa fallen har en egen kompis förändrat hela den ungas livsriktning. Kompisverksamheten förenar människor oberoende av ålder och intressen, och därför är det belönande förutom för ungdomarna även för de frivilliga. För de frivilliga som deltar i verksamheten ordnas regelbundet gemensamma rekreationsdagar.

På bilden från vänster: Paula Järvenpää, sekreterare för Ei Kiusata ry, Joni Lähdesmäki, konstsamlaren som fick det auktionerade verket, och Ari Lepistö, distriktschef för Sparbanken i Ylihärmä.

Penseln tar upp mobbningen

Det är viktigt att tala om mobbning, men ibland kan det kännas svårt. Sparbanken i Ylihärmä har stött Ei Kiusata ry:s kollektiva konstprojekt Pandora, som ger skolor nya verktyg för att hantera mobbning. Elevernas konstverk kring ämnet samlades till en utställning på hälsostationen i Ylihärmä, vilket gav ämnet bredare synlighet i gemenskapen också utöver skolmiljön. I anslutning till projektet ordnades också en konstauktion. Med medlen från auktionen kan man i framtiden ordna till exempel en teaterverkstad.

Julglädje för alla

På julen borde ingen som inte vill vara ensam. Därför ordnar frivilliga i Kauhava varje år en julfest för ensamma och mindre bemedlade. Musikföreställningar, julklappar, god julmat och framför allt samvaro får leenden att sprida sig på såväl festdeltagarnas som arrangörernas läppar. Med hjälp av den senaste donationen av Sparbanken i Ylihärmä kan evenemanget som sprider julglädje också ordnas i år och nästa år.

Läs mera om Sparbankens ansvarighet