• Miljöansvar

Sparbankens varumärke bild.

Vårt mål är att minska vårt ekologiska fotavtryck och öka den positiva miljöpåverkan i vår verksamhet och i hela vår värdekedja. Vi strävar efter att utveckla utvärderingen av vårt ekologiska och klimatfot- och handavtryck och vi berättar årligen om dessa som en del av vår ansvarsrapportering.

Vi vill i Sparbanksgruppen ta hand om vår miljö med hjälp av dagliga gärningar. I och med våra digitala tjänster strävar vi också efter att minska våra kunders behov av att resa till våra kontor för att uträtta bankärenden. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att uträtta sina bankärenden hemma, vilket till exempel minskar behovet att köra bil och därmed minskar koldioxidavtrycket. Vi strävar även efter att minska pappersförbrukningen och vi utnyttjar bland annat ett elektroniskt arkiv. Vi främjar till exempel projekt i anknytning till fastställandet av vår verksamhets och lånestockens koldioxidavtryck.

Sparbanksgruppen har ställt upp klimatmål som en del av sin ansvarsstrategi. Sparbanksgruppen har som mål att verksamhetsställena når koldioxidpositivitet för den egna verksamheten (scope 1 och 2) senast år 2035. Vårt delmål är att minska koldioxidavtrycket för verksamhetsställenas elförbrukning med 50 procent jämfört med år 2021 före slutet av år 2030.

I en del av Sparbanksgruppens lokaler utnyttjas förnybar energi och solpaneler. Till exempel i fastigheten i Vallgård i Helsingfors (Vallgård 33 Business Park) finns dessutom möjlighet för bilister att ladda elbilar samt en cykelparkering för alla som cyklar till och från jobbet. Vi uppmuntrar personalen till ekoeffektiva metoder, till exempel att använda kollektivtrafiken och lätt trafik, vi ersätter affärsresor och förhandlingar med telefon- och videomöten.

Tillsammans med fastighetsägarna genomförde vi energibesparingsåtgärder relaterade till exempelvis värme, ventilation, belysning, vattenförbrukning, automation, minskad användning av reklamljus och utrustningens energieffektivitet. Åtta kontor i vår pilotgrupp uppnådde också miljöcertifikatet WWF Green Office, och vi kommer att utvidga dessa åtgärder till andra kontor.