Ansökan om stipendium

Sparbankernas Forskningsstiftelse delar årligen ut stipendier till forskning kring penningmarknaden och sparande. Ansökningstiden är i oktober. Stipendiet uppgår i genomsnitt till 5 000 euro. För forskningsgrupper är stipendierna 5 000–10 000 euro.

Vad slags forskning kan du få stipendium för?

Vi delar årligen ut stipendier till exempel för forskning i ekonomiska, samhälleliga och juridiska frågor. Vi beviljar stipendium för det egentliga forskningsarbetet, i första hand till doktorsavhandlingar och post doc-forskning. Syftet är att stipendier beviljas tills ett forskningsarbete som redan fått stöd har slutförts.

Stipendier beviljas inte för

  • kongress- och seminarieresor
  • grundstudier i hemlandet eller utlandet
  • att trycka upp forskningen
  • materialanskaffning
  • avlöning av assisterande personal.

Så här ansöker du om stipendium 

Sparbankernas Forskningsstiftelse beviljar stipendier varje år. Du kan ansöka om stipendium i oktober. Stiftelsens styrelse bedömer ansökningarna och beslutar om stipendierna före slutet av november.

Bilagor till ansökningen

Till ansökningen ska du bifoga en forskningsplan som

  • inkluderar en bedömning om när studien blir färdig
  • ett utlåtande från den handledande professorn. Ett utlåtande av en professor behövs inte om ansökan gäller post doc-forskning eller en forskargrupps arbete på motsvarande nivå.

Rekommenderad längd på forskningsplanen är högst 4 sidor. Det är tillrådligt att även bifoga en utredning som beskriver sökandens profil och meritlista (CV).

Fyll i ansökningsblanketten

Skicka ansökan per e-post till tutkimussaatio@saastopankki.fi.

Om beviljade stipendier meddelar vi

När din studie är klar ber vi att du skickar den till oss. Skicka den per e-post till tutkimussaatio@saastopankki.fi eller per post till: Sparbankernas Forskningsstiftelse c/o Sparbankernas Centralbank Finland Abp, Industrigatan 33, 00510 Helsingfors.