Open Banking – vad är det fråga om?

Till följd av den förnyade betaltjänstlagen, PSD2 (Payment Services Directive 2) öppnades Sparbankens öppna gränssnitt för andra tjänsteleverantörer.

PSD2 har infört nya betalsätt som utnyttjar öppna gränssnitt. Som vår kund kan du till exempel ha märkt detta när du gör en nätbetalning.

Öppna gränssnitt ger dig fler möjligheter

Genom öppna gränssnitt kan du som kund använda de kontoinformationstjänster (AIS) och betalningsinitieringstjänster (PIS) som tillhandahålls av externa tjänsteleverantörer, dvs. tredje part. Du har kanske också hört termen multibanktjänst.

Med kontoinformationstjänsten kan du se saldon och transaktioner på dina valda betalkonton och kreditkort via en tredje parts tjänst. Kontoinformationstjänster kan användas till exempel för tjänster som rör egen ekonomiförvaltning eller för att fatta kreditbeslut.

Via betalningsinitieringstjänsten kan du utföra en betalningstransaktion i en webbutik. I samband med betalningen ska du bekräfta den i Sparbankens Samtyckes- och bekräftelsetjänst.

Du bestämmer vilka tjänster av tredje parter du använder

Privatkunder kan för närvarande använda tjänster av tredje parter. Våra företagskunder kan använda dessa tjänster från och med den 7 juni 2021. Som vår kund kan du själv bestämma om du vill använda de nya tjänster som möjliggörs av öppna gränssnitt eller inte.

Vilka är dessa tredje parter?

Tredje part är reglerade och övervakade aktörer, för vilka krävs tillstånd av en offentlig myndighet att tillhandahålla en kontoinformationstjänst eller en betalningsinstruktionstjänst. Vi kontrollerar alltid att alla tredje parter som använder gränssnittet har giltiga tillstånd för tjänsten i fråga.

När du använder en tjänst av tredje part styrs du till Sparbankens Samtyckes- och bekräftelsetjänst för att ge ditt samtycke till att hämta kontoinformation eller bekräfta en betalning. För ditt samtycke måste du identifiera dig med Sparbanken Identifiering eller med ett nyckeltalskort i pappersformat.

Kom ihåg säkerheten när du sköter bankärenden

Som Sparbankskund har du inget att oroa dig för; tredje parter kan inte komma åt dina kontouppgifter eller göra nya betalningar utan ditt samtycke.

Det är dock möjligt att nya typer av nätbedrägerier kan förekomma på internet, där man försöker komma åt kundens bankkoder genom att hänvisa till dessa nya typer av tjänster.

Kontrollera alltid företaget och se till att operatören är pålitlig innan du betalar. Kunden har rätt att få information om företagets verksamhet, tillstånd och tillsynsmyndighet samt kontaktuppgifter.

För att förbättra din allmänna säkerhet på internet, vänligen läs våra Säkerhetstips. Kom till exempel ihåg att en bank eller myndighet aldrig ber om dina nätbankskoder per telefon eller e-post.