Bolaget Sb-Livförsäkring

Sb-Livförsäkring erbjuder sina privatkunder och företag moderna och för olika situationer lämpade produkter för försäkringssparande och riskförsäkring. Från oss får du det bäst lämpade skyddet för dig själv eller ditt företag.

Vi är ett av Sparbankerna ägt inhemskt livförsäkringsbolag. Via Sparbankerna delar vi finländarnas liv genom det landstäckande servicenätverket. Av oss får du alltid personlig och yrkeskunnig service vare sig det gäller att kartlägga familjens eller företagets livförsäkringsskydd eller att förverkliga de egna drömmarna genom försäkringssparande.

Sb-Livförsäkring ägs av Sparbankerna. Sparbanker, Oma Säästöpankki Abp och POP Banker är ombud för Sb-Livförsäkring. Försäljningen av Sb-Livförsäkrings samtliga försäkringsprodukter sker via bankerna. Ombuden är införda i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkrings och ombudens verksamhet.

Till Sparbanksgruppen hör utöver Sparbanker också Sparbanksförbundet anl, Sparbankernas Centralbank Finland Abp, Sp-Hypoteksbank Abp, Sp-Fondbolag Ab, Sb-Livförsäkring Ab och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppens sparbanker är självständiga, regionala och lokala banker.