Placeringsobjekt i försäkringar

Vill du spara moderat eller letar du efter större avkastning med en större risk? Före du tecknar en försäkring gör bankens expert en kartläggning av din profil som placerare. Med hjälp av kartläggningen utreds ditt intresse för risktagning och dina förväntningar på avkastningen. Ur profilen framgår om du är en försiktig eller moderat placerare eller om du är ute efter stor avkastning. Dina placeringsobjekt väljs utefter det från de mångsidiga inhemska fonderna i Sp-Fondbolag.

Under spartiden kan placeringsobjekten bytas ut mot andra utan utgifter eller skattepåföljder av försäljningsvinsten. Det går också att byta placeringsobjekt i nätbanken.

Placeringsobjektens sortiment

Till Sb-Livförsäkrings försäkringar kan följande placeringsobjekt anslutas

Årsavkstning 2020
Årsavkastning_2017 (Placeringsobjektet kan använda i Spar- och Pensionsförsäkringar som trätt i kraft före 1.1.2018.)


Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
Fondförvaltarens Bästa Balanserad 
Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad 

Depositionsanknuten brochyr

Kapitalförvaltningsförsäkrings och Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltnings månadsrapporter

Kapitalförvaltningsförsäkring Ränteviktad
Kapitalförvaltningsförsäkring Balanserad
Kapitalförvaltningsförsäkring Aktieviktad
Kapitalförvaltningsförsäkring Avkastningsinriktad

Fondöversikterna

Sparbanksfondernas översikter

Faktablad 1.1.2020

Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Balanserad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Faktablad - Ränteviktade portföljen
Faktablad - Balanserade portföljen
Faktablad - Aktieviktad portföljen
Faktablad - Avkastningsinriktade portföljen