Fond Dokument

Fondprospekt, fondernas stadgar och månadsöversikt

Rahastoesite

SFDR-bilagor

Att ge uppgifter gällande hållbarhet

Fondsparande prospekt

Prislista

Prislista POP

De gemensamma stadgarna för fonder från och med 29.2.2020.

Gemensamma stadgar

Regler och faktablad för Sparbanken Tillväxtmarknader från 22.3.2024

Regler

Sparbanken Tillväxtmarknader faktablad

POP fondandelar faktablad

 Fonden Fondernas Faktablad  Fondernas Stadgar  Månadsöversikt   Hållbarhetsrapport
 Räntefonder  
 Sparbanken Kortränta B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Långränta A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Långränta B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Företagslån A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Företagslån B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Ränteportfölj B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken High Yield A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken High Yield B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta B  pdf  pdf  pdf  
   
 Blandfonder  
 Sparbanken Ränta Plus A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Ränta Plus B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Räntebetonad B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Räntebetonad D  pdf  pdf    
 Sparbanken Aktiebetonad B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Aktiebetonad D  pdf  pdf    
 Sparbanken Balanserad B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Balanserad D  pdf  pdf    
 Sparbanken Avkastningsinriktad B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Avkastningsinriktad D  pdf  pdf    
 Sparbanken Måtta A  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Måtta B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Hyfs A  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Hyfs B  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Djärvhet A  pdf  pdf  pdf  
 Sparbanken Djärvhet B  pdf  pdf  pdf  
   
 Aktiefonder  
 Sparbanken Aktie Världen A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Aktie Världen B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Amerika B  pdf  pdf    pdf  
 Sparbanken Europa A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Europa B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Östersjön A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Östersjön B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Fastighetsaktie Europa A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Fastighetsaktie Europa B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Finland A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Finland B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Småföretag A  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Småföretag B  pdf  pdf   pdf  
 Sparbanken Tillväxtmarknader B  pdf  pdf  pdf  
         
 Teemafond        
 Sparbanken Fastighet A   pdf

 pdf

 pdf  
 Sparbanken Fastighet information för investerare        
 Sparbanken Miljö B  pdf  pdf   pdf Läs mer
         
 POP fonder        
 POP Ambition B  pdf  pdf    
 POP Europa B  pdf  pdf   pdf  
 POP Finland B  pdf  pdf   pdf  
 POP Global B  pdf  pdf   pdf  
 POP Nordic B  pdf  pdf   pdf  
 POP Optimal B  pdf  pdf  pdf  
 POP Ränteportfölj A  pdf   pdf   pdf  
 POP Ränteportfölj B  pdf   pdf   pdf  
 POP Stabil B  pdf  pdf   pdf  
         
 POP fondandelar        
 POP Amerika B   pdf   pdf    pdf  
 POP Fastighetsaktie Europa A   pdf   pdf    pdf  
 POP Fastighetsaktie Europa B   pdf   pdf    pdf  
 POP Företagslån A   pdf   pdf    pdf  
 POP Företagslån B   pdf   pdf    pdf  
 POP High Yield A   pdf   pdf    pdf  
 POP High Yield B   pdf   pdf    pdf  
 POP Kortränta B   pdf   pdf    pdf  
 POP Långränta A   pdf   pdf    pdf  
 POP Långränta B   pdf   pdf   pdf  
 POP Miljö B   pdf   pdf    pdf Läs mer
 POP Småföretag A   pdf   pdf    pdf  
 POP Småföretag B   pdf   pdf    pdf  
 POP Tillväxtmarknader Ränta B   pdf   pdf   pdf  
 POP Tillväxtmarknader B   pdf   pdf   pdf  

 

 

Ansvarsöversikt för Sparbankens kapitalförvaltning 

Ansvaröversikt 12/2023
Ansvaröversikt 06/2023
Ansvaröversikt 12/2022
Ansvaröversikt 06/2022
Ansvaröversikt 12/2021
Ansvaröversikt 2020

Fondernas Delårsrapport

Puolivuotiskatsaus 2023

Fondernas Årsrapporter

Vuosikertomus 2023

SFDR-regelbundna upplysningar + PAI bilaga

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017 

Vuosikertomus 2016

Allmänna villkor för fondsparavtal

Allmänna villkor för fondsparavtal, Sparbanken

Allmänna villkor för fondsparavtal, POP Banken