Distansarbete har kommit för att stanna - hur ser en portföljförvaltares distansvardag ut?

Distansarbete har revolutionerat hur vi arbetar det senaste året. Sparbankernas Kapitalförvaltnings portföljförvaltare arbetar också främst hemifrån. Hur går arbetsdagarna långt ifrån kollegor eller kunder? Portföljförvaltare Tatu Paasimaa öppnar upp om sin egen distansvardag.

Om du inte har utfört informationsarbete på distans under det senaste året, tillhör du en klar minoritet i Finland. Personligen har jag arbetat hemifrån praktiskt taget sedan mars 2020. Jag har varit på kontoret några gånger, mest på kvällarna eller på helgerna, för att hämta tillbehör eller uppdatera filer. Jag måste erkänna att jag verkligen ser fram emot att åter vara på samma plats som mina kolleger för att utbyta idéer. E-post, distansmöten och chattmeddelanden är fantastiska uppfinningar, men inte ens de bästa tekniska genombrotten kan ersätta den samverkan som sker öga mot öga. Samtidigt förstår jag hur privilegierad jag är. I många yrken är distansarbete helt omöjligt, och det är inte på något sätt självklart i alla informationsarbeten.

Finland är en supermakt inom distansarbete

Jag stötte nyligen på en Eurostat-undersökning om hur allmänt distansarbete var i Europa förra året. Mindre oväntat är Finland en supermakt inom distansarbete. I Finland arbetade en fjärdedel av alla anställda, flest i hela Europa, huvudsakligen hemifrån under coronaåret 2020. Orsakerna till plats nummer ett torde vara ganska klara:

  1. Informationsarbetet står för en stor del av alla arbetsuppgifter
  2. Nätverksanslutningarna är omfattande, snabba och förmånliga
  3. Det finns många enpersonshushåll i Finland
  4. Inställningen till distansarbete var positiv redan före coronakrisen

Listan kunde göras längre.

Distansarbete genom en portföljförvaltares ögon

Portföljförvaltarens jobb är förmodligen ett av de enklaste att konvertera helt till distansarbete, men helt bekymmerslöst är det inte. IT-sidan stöder distansarbete på ett exemplariskt sätt: kapitalmarknaderna kan övervakas t.ex. från en iPad, affärer kan göras med ytterligare skärmar och TEAMS-möten är ett bra sätt att träffa både kollegor och kunder. Det svåraste med distansarbete är inte själva arbetet.

Det största problemet med kontinuerligt distansarbete har varit att separera arbete från resten av livet. Traditionellt slutar arbetsdagen när du lämnar kontoret, men under distansarbete saknas den symboliskt viktiga avslutningen. Det leder lätt till en situation där du känner att du ständigt arbetar. Det är det säkraste sättet att bränna dig själv.

För mig själv var det största genombrottet att inse att det inte är värt att försöka arbeta hemifrån på samma sätt som man skulle göra på kontoret. Med detta menar jag att till exempel schemaläggning av pauser är av största vikt i distansarbete. Att under lunchen gå en snabb promenad eller ut och jogga, eller avbryta eftermiddagen med en lek med barnen ger förvånansvärt mycket energi till resten av dagen. Och när arbetsdagen är slut, är det viktigt att sätta den bärbara datorn och andra verktyg ur sikte så att även det undermedvetna inser att man byter till fritid.

Vad kommer att hända med distansarbete i framtiden?

Men vad händer med distansarbete efter pandemin? Om vi går tillbaka i tiden till förra våren talade många företag, som ofta har ansetts som föregångare, om distansarbete som ”det nya normala”. Man talade om traditionellt kontorsarbete som en förgången tid: människor kommer nödvändigtvis aldrig mera att arbeta i stora grupper i samma lokaler. 

Nu, ett år senare, verkar det som att traditionellt kontorsarbete även har en framtid även efter pandemin. Till exempel sa Google, som ses som en innovatör på marknaden, att “de största innovationerna kommer från slumpmässiga möten på kontoret”.

Och bra så här. Jag måste erkänna att jag verkligen saknar att vara i samma utrymme med kollegor för att utbyta idéer. E-post, videomöten och chattmeddelanden är fantastiska uppfinningar, men även de bästa tekniska genombrotten ersätter inte fysisk närvaro och kontakt. 

Jag stötte också på en annan undersökning om samma ämne. CFA-institutet hade år 2020 undersökt distansarbete ur flera olika perspektiv och jämfört det med tiden före coronan. Enkätundersökningen gällde endast kapitalförvaltningssektorn, men jag anser att den också ger en ganska bra bild av informationsarbetet i allmänhet. Mer än 80 procent av de som svarade trodde att de i stor utsträckning skulle fortsätta arbeta på distans även efter pandemin. Mer än hälften av de de som svarade ansåg att deras effektivitet hade ökat under distansarbetstiden, något mindre än en femtedel ansåg att effektiviteten hade minskat. Inställningen till distansarbete hade ändrat mest bland arbetsgivarna, förra året rekommenderade 77 procent av företagen distansarbete, jämfört med endast 15 procent före år 2020.

Personligen tillhör jag majoriteten i de tidigare frågorna: Jag har tyckt att mitt arbete är mer effektivt och jag kommer att fortsätta att arbeta på distans, åtminstone ibland, även om det gamla normala skulle återkomma. På samma sätt inkluderas min arbetsgivare Sparbankernas Kapitalförvaltning till majoriteten. Attityden till distansarbete var naturligtvis försiktigt positiv tidigare, men nu uppmuntras det starkt och en hybridmodell kommer att implementeras även efter att vi återvänt till kontoren.  

Tatu Paasimaa
Tatu Paasimaa arbetar som aktieportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis placeringssynen hos Sp-Fondbolag som förvaltar Sparbanken-fonderna.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...