Produktsamarbetet mellan Sparbanksgruppen och POP Bankgruppen utvidgas

Sparbanksgruppen och POP Bankgruppen intensifierar sitt samarbete inom delområdet sparande och placering i enlighet med det samarbetsavtal som tidigare överenskommits.

Sparbanksgruppen och POP Bankgruppen intensifierar ytterligare det samarbete som ingåtts 2017. Sp-Fondbolag Ab som hör till Sparbanksgruppen förvaltar i fortsättningen sju POP Fonder: POP Europa, POP Ränteportfölj, POP Global, POP Optimal, POP Nordic, POP Finland, POP Stabil.

Syftet med samarbetet är att främja Sparbanksgruppens och POP Bankgruppens affärsverksamhet genom att erbjuda kunderna högklassiga, konkurrenskraftiga produkter och tjänster som beaktar principerna för ansvarsfullt placerande. Produktområdena sparande, placerande och kapitalförvaltning är strategiskt viktiga prioriteringar för båda bankgrupperna.

”Vi vill dela med oss av Sparbankernas belönade kompetens inom kapitalförvaltning till förmån för POP Bankgruppens kunder. För vår del säkerställer vi att POP Fonders principer om högklassig portföljförvaltning och ansvarsfullt placerande genomförs. Vi kommer också i fortsättningen att utveckla tjänsterna och produkterna inom kapitalförvaltningen så att de motsvarar våra kunders växande behov i synnerhet inom delområdet sparande”, säger Karri Alameri, affärsverksamhetsdirektör för kapitalförvaltning hos Sparbanksgruppen.

”Som ett led i den kontinuerliga förnyelsen av POP Bankgruppen vill vi erbjuda våra kunder ett bredare produktutbud av ännu högre kvalitet också på fondsidan. För detta syfte har vi som partner valt Sparbanken, vars produkter är mycket konkurrenskraftiga. Ändringen möjliggör nya innovativa produkter som svarar mot kundernas behov, till exempel blir Miljöfonden tillgänglig för våra kunder. Vi har högt ställda mål, eftersom samarbetet mellan två bankgrupper som satsar starkt på kundtillfredsställelse är en seger för kunderna”, berättar Jaakko Pulli, affärsverksamhetsdirektör för POP Bankgruppen.

Mer information:

Karri Alameri, affärsverksamhetsdirektör för kapitalförvaltningstjänster hos Sparbanksgruppen, 045 656 5250, karri.alameri@saastopankki.fi

Jaakko Pulli, POP Bankgruppen, affärsverksamhetsdirektör, 050 4200 925, jaakko.pulli@poppankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring. Till Sparbankscentralen hör bl.a. Sp-Fondbolag Ab, som tillhandahåller placeringsfonds- och kapitalförvaltningstjänster. Sparbankerna har sammanlagt nästan en halv miljon kunder och Sparbanksgruppen sysselsätter cirka 1 400 personer runt om i Finland. www.sparbanken.fi

Fondanalysföretaget Morningstar utsåg Sp-Fondbolag Ab till Finlands bästa aktiekapitalförvaltare 2018. I mars 2019 belönades Sparbankernas Kapitalförvaltning som det bästa fondhuset för finländska aktier i tävlingen Citywire Nordic Awards, som arrangerades av det engelska analysbolaget Citywire.

Pop Bankerna är banker i andelslagsform som grundats för sina kunder och som enligt undersökningar har de mest nöjda kunderna i Finland och den bästa kundservicen. Till POP Bankgruppen hör 26 Banker, det nätbaserade skadeförsäkringsbolaget POP Vakuutus, POP Bankernas centralkreditinstitut Bonum Bank Abp och POP Pankkiliitto osk. Mer information på adressen www.poppankki.fi.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu