Förvaltning, dataskydd och behandling av personuppgifter

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är en inhemsk inlåningsbank som ägs av de finska Sparbankerna. Sparbankernas Centralbank Finland Abp:s högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman, som utser bolagets styrelse och revisor. Sparbakernas Bank leds av styrelsen och verkställande direktören.
Sparbankens varumärkesbild.

Sparbankernas Centralbanks styrelse:

Monika Mangs, ordförande
Ossi Öhman, vice ordförande
Karri Alameri
Samu Rouhe
Petri Siviranta 

Sparbankernas Centralbanks ledningsgrupp:

Kai Brander, VD
Mervi Luurila, Produktområdeschef, Betalningar och Värdepapper
Manu Kauppila, Head of Services, Kort
Taru Kruus, Head of ALM
Pasi Santanen, Huvudjurist

Dataskyddsbeskrivning och Integritetsskydd

Dataskyddsbeskrivning 
Integritetsskydd

Förvaltningsprinciper och ersättningar

Förvaltnings- och styrningssystem
Ersättningar