Förvaltning, dataskydd och behandling av personuppgifter

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är en inhemsk inlåningsbank som ägs av de finska Sparbankerna. Sparbankernas Centralbank Finland Abp:s högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman, som utser bolagets styrelse och revisor. Sparbakernas Bank leds av styrelsen och verkställande direktören.
Sparbankens varumärkesbild.

Sparbankernas Centralbanks styrelse:

Anne Toivonen
Jouni Niuro
Monika Mangs
Ossi Öhman
Petri Siviranta
Tomi Närhinen, styrelsens ordförande

Sparbankernas Centralbanks ledningsgrupp:

Kai Brander, VD
Mervi Luurila, Produktområdeschef, Betalningar och Värdepapper
Manu Kauppila, Head of Services, Kort
Taru Kruus, Head of ALM
Pasi Santanen, Huvudjurist

Dataskyddsbeskrivning och Integritetsskydd

Dataskyddsbeskrivning 
Integritetsskydd

Förvaltningsprinciper och ersättningar

Förvaltningsprinciper
Ersättningar