Förvaltning, dataskydd och behandling av personuppgifter

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är en inhemsk inlåningsbank som ägs av de finska Sparbankerna. Sparbankernas Centralbank Finland Abp:s högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman, som utser bolagets styrelse och revisor. Sparbakernas Bank leds av styrelsen och verkställande direktören.

Sparbankernas Centralbanks styrelse:

Tomi Närhinen, styrelsens ordförande

Jussi Hakala

Juhani Huupponen

Niklas Näsman

Jarmo Rinta

Hannu Syvänen

Sparbankernas Centralbanks ledningsgrupp:

Kai Brander, VD (vikarierande)

Mervi Luurila, Direktör, Betalningar och Värdepapper

Manu Kauppila, Head of Services, Kort

Taru Kruus, Head of ALM

Dataskyddsbeskrivning och Integritetsskydd

Dataskyddsbeskrivning 
Integritetsskydd

Förvaltningsprinciper och ersättningar

Förvaltningsprinciper
Ersättningar