Open Banking

Vad är Open Banking?

Det reviderade betaltjänstdirektivet PSD2  (Payment Services Directive 2) trädde i kraft i january 2018. Ett krav i direktivet är att bankerna öppnar tekniska gränssnitt för utomstående tjänsteleverantörer. 

Open Banking ger möjligheten att utveckla mera mångsidiga banktjänster för våra kunder. Som kund hos oss kan du i fortsättningen, om du så önskar, se på dina kontouppgifter eller göra betalningsuppdrag via en extern tjänsteleverantör som du valt. Gränssnitten öppnas för externa tjänsteleverantörer under hösten 2019.

Utvecklarportal öppnad för externa tjänsteleverantörer

Vi har öppnat en utvecklarportal för externa tjänsteleverantörer. Portalen finns på adressen https://developer.samlink.fi. Producent för utvecklarportalen är Sparbankernas nuvarande tekniska tjänsteleverantör. 
Utvecklarportalen ska vara en förbindelsekanal mellan externa tjänsteleverantörer och Sparbanken. Den tillhandahåller tekniska beskrivningar av tjänsten för externa parters lösningar samt ett separat verktyg för att testa dem.

Utvecklarportalen