Sparbanksgruppens kort tillverkas även i fortsättningen av EVRY

Sparbanksgruppens och EVRY:s långvariga samarbete kring korttillverkningen får en fortsättning. Sparbanksgruppen och EVRY tror att plastkorten kommer att finnas i finländarnas plånböcker ännu länge, för en del som primärt betalningssätt och för andra som reservsystem till mobilbetalning.

Det avtal som Sparbanksgruppen och EVRY nu tecknat förlänger det tidigare avtalet med fem år. Ett resultat av samarbetet hittills är bland annat Finlands första betalkort där inhemsk björk har använts i tillverkningen. Utöver björkkortet kan Sparbanksgruppens kunder tack vare EVRY:s tjänster välja en egen bild på sitt betalkort. 

”Att samarbetet fortsätter med EVRY var naturligt ur två olika synvinklar. För det första är det viktigt för oss att produktionen av korten är högklassig, kostnadseffektiv och löper utan avbrott. Detta har EVRY visat starka prov på under tidigare år. Å andra sidan tror vi också på att EVRY under avtalsperioden utvecklar tjänster som möter behoven också hos de av Sparbanksgruppens kunder som byter plastkortet till mobilen”, berättar Sparbanksgruppens kortansvariga direktör Manu Kauppila. 

Sparbanksgruppen och EVRY bedömer att betalkort i plast under den kommande avtalsperioden kommer att tillverkas i samma utsträckning som tidigare år. Kundbeteendet ändras också i fråga om betalning och EVRY har därför vid sidan av betalning med plastkort också nya betalningslösningar. 

”Vi är glada att Sparbanksgruppen litar på oss och beslutade att fortsätta vårt resultatrika samarbete. För oss är det naturligtvis mycket viktigt att de tjänster vi tillhandahåller är relevanta också när betalningsmedlet är något annat än ett plastkort. För en person kan det lämpliga betalningsmedlet i fortsättningen vara telefonen, för en annan betalkort och för en tredje t.ex. en ring. Vårt mål är att erbjuda lösningar för olika betalningsbehov och vi har framgångsrikt lanserat till exempel mobilbetalningslösningar i Nordeuropa”, konstaterar Jarmo Rouhiainen på EVRY.För ytterligare information:


Manu Kauppila
Direktör med ansvar för kort
Sparbankscentralen
manu.kauppila@saastopankki.fi, 050 5710 936

Jarmo Rouhiainen
CEO
Evry Card Services Oy
jarmo.rouhiainen@evry.com, 040 5583 077


Säästöpankki
Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att vi ska vara kända för vårt mod, vår sakkunskap och vår passion för att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i landet samt Sparbankscentralen. Vi erbjuder våra kunder utöver omfattande banktjänster också placerings-, bostadsbytes- och försäkringstjänster. 

EVRY
EVRY on yksi Pohjoismaiden johtavista IT-palvelu- ja ohjelmistotoimittajista, jolla on yli 10 000 asiakasta sekä yrityspuolella että yksityisellä sektorilla. Joka päivä yli viisi miljoonaa pohjoismaalaista käyttää EVRYn tarjoamia ratkaisuja. Vahvan paikallisen läsnäolonsa ja syvällisen teknisen ja kaupallisen näkemyksensä ansiosta EVRY on asiakkailleen liikkeelle paneva voima uusiin innovaatioihin ja modernisointiin. EVRYn liikevaihto vuonna 2018 oli 12,9 miljardia Norjan kruunua. Työtekijöitä EVRYllä on 8 800 yhdeksässä eri maassa. Yhtiö on listattu Oslon pörssissä.
 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbankscentralen

Intressant just nu