Nooa Säästöpankin tulos sen todistaa: asiakkaat tahtovat ihmisläheistä pankkipalvelua

Nooa Säästöpankin henkilökohtainen ja ihmistä lähelle tuleva asiakaspalvelu tuottaa vahvaa tulosta pääkaupunkiseudulla. Pankin liikevoitto kasvoi kolme prosenttia 3,3 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhä useampi pääkaupunkilainen keskitti vuonna 2017 pankkiasiointinsa urbaanina kyläpankkina tunnettuun Nooa Säästöpankkiin. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi yli yhdeksän prosenttia.

Nooa Säästöpankki Oy:n liiketoiminta kehittyi suunnitellun positiivisesti vuonna 2017. Pankin liikevoitto kasvoi kolme prosenttia 3,3 miljoonaan euroon, ja luottokanta kasvoi 17 prosenttia saavuttaen 680 miljoonaa euroa vuoden loppuun mennessä. Pankin kaikesta antolainauksesta asuntovakuudellista on 93 prosenttia.

Vuonna 2017 Nooa Säästöpankki onnistui toimintasuunnitelmansa mukaisesti houkuttelemaan lisää uusia asiakkaita ja kasvattamaan myös niiden asiakkaiden määrää, jotka keskittävät asiointinsa Nooa Säästöpankkiin. Päivittäis-, laina- ja säästämisen asiointinsa Nooa Säästöpankkiin keskittäneiden asiakkaiden määrä kasvoi yli yhdeksällä prosentilla. Pankilla oli tilikauden päättyessä runsaat 29 500 asiakasta.

"Vahva tulos osoittaa, että ihmiset haluavat uuden ajan pankilta henkilökohtaista otetta ja asiakkaan asioiden yhä parempaa ymmärrystä. Ihmisillä on usein lähtökohtaisesti tahtoa vaurastua, mutta oikeat keinot löydetään vasta onnistuneessa ja oivalluksia tuottavassa kohtaamisessa", Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti toteaa.

Kasvaneiden asiakasvirtojen ohella myös asiakkaiden näkemys Nooa Säästöpankin antamasta lisäarvosta on parantunut. Tästä kertoo esimerkiksi se, että suositteluindeksi NPS:n mukaan Nooa Säästöpankin asiakkaista jo 82,9 prosenttia suosittelee pankkiaan.

Henkilökohtaista palvelua asiakkaan elämänrytmissä

Nooa Säästöpankki uskoo, että asiakkaiden positiiviset kokemukset tuovat jatkossakin lisää kysyntää, minkä vuoksi investointeja asiakaspalveluhenkilökuntaan ja uusiin palvelumuotoihin jatketaan.

"Toimintatapaamme kuuluu keskeisesti se, että menemme sinne, missä asiakkaamme haluavat pankkiasiansa hoitaa, oli tämä paikka sitten koti tai lähikahvila. Pankkien on korkea aika muuttua maailman mukana ihmisläheisempään ja joustavampaan suuntaan", Esa Jäntti linjaa.

Nooa Säästöpankki palvelee asiakkaitaan toimipisteiden lisäksi kotona, työpaikalla, puhelimessa tai verkossa – missä vain asiakkaalle sopii parhaiten. Tämä on johtanut myös hieman erilaiseen kasvustrategiaan: tilanteessa, jossa suurin osa kilpailijoista vähentää väkeä, Nooa Säästöpankki on lisännyt henkilökunnan määrää maltillisesti.

"Nooa Säästöpankissa uskomme, että palveluiden digitalisoituminen vaatii tuekseen yhä oivaltavampia analogisia eli kasvokkaisia kohtaamisia asiakkaiden ja pankkien välillä. Tässä me haluamme olla tiennäyttäjiä myös vuonna 2018", muistuttaa Jäntti.

Avainluvut:


Nooa Säästöpankin tulos 2017, avainluvut:
Suluissa olevat luvut: 31.12.2016

Asiakkaita: 29 500 (28 100)
Vakavaraisuussuhde, %: 20,85 % (19,65 %)
Liikevoitto (meur): 3,310 (3, 218), kasvua 2,9 %
Koko luotonanto (meur): 681,3 (582,9), josta välitettyjä luottoja 261,5 (127,9)
Tase (meur): 760,4 (751,6)
Oma pääoma ja varaukset (meur): 47,4 (45,1)
Kulu-tuotto -suhde: 79,9 % (74,8 %)

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.


Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Esa Jäntti
puh. 0400 383 348
esa.jantti@saastopankki.fi
twitter.com/Ejantti

Nooa Säästöpankki somessa:
facebook.com/nooasaastopankki
twitter.com/NooaSp

Nooa Säästöpankki on urbaani kyläpankki, joka haluaa mullistaa pankin kanssa asioinnin. Pankki tarjoaa rehtiä ja ketterää palvelua pääkaupunkiseutulaisille sinkuille, dinkuille, perheille ja pienyrittäjille. Säästöpankkiirit tapaavat asiakkaan silloin ja siellä, missä se asiakkaan arkeen parhaiten sopii. Henkilökuntaa on runsaat 80. Pankin toimitusjohtajana toimii Esa Jäntti.


Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...