Someron Säästöpankin puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017

Someron Säästöpankin asiakasvarat vakiintuivat yli puolen miljardin euron 

Yksi pankin tärkeistä asiakkaiden luottamusta kuvaavista mittareista on asiakasvarat eli asiakkaittemme meidän hoitoon uskoma varallisuus, jonka määrä on vakiintunut reiluun viiteensataan miljoonaan, kertoo toimitusjohtaja Juhani Huupponen.

Pankin tuloskehitys jatkui odotusten mukaisesti. Pankin kuuden kuukauden tulos oli 2.9 miljoona euroa, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan vajaa miljoona. Yli puolet tuloksesta tulee pankin oman arvopaperisalkun tuotosta. Ilahduttavaa on, että Someron Säästöpankki tekee peruspankkitoiminnallaan hyvän positiivisen tuloksen, joka ei ole pankeille nykyisessä nollakorkoisessa sääntelymaailmassa itsestään selvyys. Asiakasliiketoiminnan kannattavuus on pankille, kuten jokaiselle liikeyritykselle, ainoa tapa harjoittaa paikallista liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

Someron Säästöpankin omat varat yhteensä ovat noin 65 miljoonaa euroa. Vakavaraisuus on vahva, 24.6 prosenttia. Kasvua oli vuoden takaiseen vertailuajankohtaan vajaat neljä prosenttiyksikköä. Vakavaraisuuden reilu nousu johtui hyvästä tuloksesta sekä taseen selkeästä pienentymisestä. Pankin taseen kokonaismäärä pieneni vertailuajankohtaan nähden 25 miljoona euroa. Syynä oli lainojen siirtäminen viime vuonna perustettuun Säästöpankkien kiinnitysluottopankkiin.

Liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyivät hyvin. Kokonaisasiakasmäärä hieman pieneni, mutta aktiivisten, pankkipalveluja käyttävien, asiakkaiden nettomäärä jatkoi kasvuaan 500 henkilöllä. Yllättävää oli, että suurin talletusasiakaskasvu tapahtui lähivuosina eläkkeelle jääneiden ikäryhmässä. Merkitystä lienee ollut kilpailijoiden tekemillä palveluiden supistamisilla, arvelee Huupponen.

Nykytavan mukaisesti varojen kasvu kohdistui rahastosijoituksiin, joiden kysyntä jatkuu vahvana nollakorko ympäristössä. Perinteiset pankkitalletukset olivat 314 miljoonaa euroa, jossa pudotusta vuoden alkuun yksi prosentti. Pankilla on talletusten lisäksi muuta varallisuutta hoidossa 190 miljoonaa euroa.

Asuntojen hinnoissa ja kauppamäärissä tapahtui lievää nousua, mikäli asuntomarkkinoita tarkastellaan laajana kokonaisuutena. Kuitenkin markkinoiden eriytyminen jatkui voimakkaana. Tämä tarkoittaa sitä, että asuntojen hinnoissa oli edelleen laskua taantuvilla ja muuttotappiollisilla alueilla. Voittajina olivat edelleen suuret kasvukeskukset sekä kehittyvien kaupunkien ydinalueet. Valitettavasti me olemme vielä kasvua odottavalla toimialueella.

Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lainoja myönnettiin Someron Säästöpankissa 70 miljoonaa euroa. Kokonaismäärä on yli 400 miljoonaa euroa.

Matalien korkojen vuoksi asiakkaiden lainat lyhenevät kovaa vauhtia, joten asuntolainat kasvoivat juuri ja juuri plusmerkkisesti. Kuukaudet eivät ole veljeksiä keskenään, alkuvuonna oli hiljaista, mutta markkina vilkastui selvästi kesää kohti.

Lainakatto, jonka mukaan pankki saa myöntää lainaa enintään 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta, on hiljentänyt kalliimpien asuntojen lainoitusta niiden henkilöiden osalta, joilla itsellään, tai esimerkiksi heidän vanhemmillaan, ei ole käytettävissä tarvittavaa lisävakuutta. Kasvukeskuksissa pieni asunto karkaa käsistä hinnan nousun myötä, ennen kuin tarvittava omavastuuosuus on säästetty.

Paikallispankin toimitusjohtajan näkökulmasta asiakkaidemme ylivelkaantumisriski on vähäinen, sillä matalasta korkotasosta huolimatta isoja lainoja otetaan hyvin harkitusti. Kulutusluottojen määrät ovat laskeneet, joten ehkä paljon paperityötä vaativan pankkirahoituksen sijasta otetaan kalliimpaa, mutta nopeasti ja helposti nostettavaa, osamaksuvelkaa tai korttivelkaa, ehkä jopa sääntelyn ulkopuolella olevaa pikkuvippiä, miettii Huupponen. Maksuvaikeuksien syynä on lainan ottamisen jälkeen muuttuvat olosuhteet, useimmiten työttömyys tai avioero.

Suurin kasvu tapahtui yritysluototuksessa, jonka lisäys oli 4 prosenttia. Yritystoiminta ja sitä myötä investoinnit ovat vilkastuneet asiakasyrityksillämme, joiden toiminta-alue kattaa myös pääkaupunkiseudun tai muun kasvukeskuksen. Someron Säästöpankilla on tällä hetkellä alkamassa historiallinen ennätysmäärä asuntorahoitusta eri paikkakunnilla.

Paikallispankkina Someron Säästöpankille on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta, joten jaoimme kevään aikana voittovaroista avustuksia toimialueemme yhdistyksille 30.000 euroa.

Someron Säästöpankin toimitalossa Somerolla toimivasta Taustataiturit Oy:tä muodostettiin kevään aikana valtakunnallinen Säästöpankkipalvelut Oy.  Yhtiö tuottaa taustapalveluja valtakunnallisesti säästöpankkiryhmälle. Yhtiö työllistää 110 henkilöä viidellä eri paikkakunnalla, Somerolla heistä on 30 henkilöä.

Lisätietoja antaa
Juhani Huupponen, toimitusjohtaja, juhani.huupponen@saastopankki.fi, 050 5118 551

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...