Katri Nevalainen

Katri Nevalainen

Palveluneuvoja

Asiakasystävällistä palvelua

Toimin palveluneuvojana Kalajoen konttorissa. Pankkiurani on aluillaan, ja palvelen sinua mielelläni päivittäisasioiden parissa. 
Etsitään yhdessä sinulle parhaat palvelut, tervetuloa asioimaan!
 
Toimipiste
Palvelukielet

Suomi

Asiantuntijuus

Päivittäispalvelut