Katri Nevalainen

Katri Nevalainen

Palveluneuvoja

Asiakasystävällistä palvelua

Toimin palveluneuvojana Kalajoen konttorissa. Pankkiurani on aluillaan, ja palvelen sinua mielelläni päivittäisasioiden parissa. 
Etsitään yhdessä sinulle parhaat palvelut, tervetuloa asioimaan!
 
Toimipiste
Asiantuntijuus

Päivittäispalvelut