Juulia Fred Säästöpankki Sinetti

Juulia Fred

Palveluneuvoja

Iloa ja asiakaspalvelua! 

Toimin palveluneuvojana Ylöjärven konttorilla, jossa työskentelen päivittäispalveluiden, lainojen sekä säästämisen ja sijoittamisen parissa.
Tunnen onnistuvani, kun löydämme yhdessä asiakkaan kanssa hänelle parhaimman ratkaisun. Nähdään Säästöpankki Sinetissä!

 
Toimipiste
Palvelukielet

Suomi

Englanti

Asiantuntijuus

Päivittäispalvelut

Säästäminen

Sijoittaminen

Lainat