Kotitalouksien suhdannekatsaus, syksy 2021

Tässä raportissa tarkastellaan Suomen taloudessa vallitsevia asioita, jotka vaikuttavat erityisesti kotitalouksien taloustilanteeseen. Näitä ovat mm. työmarkkinoiden tilanne, ansiotasojen kehitys, hintojen nousu, asuntomarkkinoiden tilanne sekä kotitalouksien velkaantumiseen ja varallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Äiti, isä ja tytär ovat kaikki Säästöpankin tyytyväisiä asiakkaita. Heillä on suunnitelmat mietittyinä pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteenveto:

 • Koronavirus ja sen aiheuttama pandemia on iskenyt maailmantalouteen ja mullistanut elämäämme monella tapaa. Vuonna 2020 maailmantalous supistui yli 3 %, mikä on historiallisen paljon. 
 • Maailmantalouden elpyminen on tällä hetkellä ripeää. Kokonaisuutena maailmantalouden odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 6 %. Viruksen mahdolliset uudet variantit ovat riski tälle positiiviselle talouskuvalle. Rokotuskattavuuden edetessä tartuntojen ja talousvaikutusten yhteys kuitenkin vähenee. 
 • Suomen talous on pärjännyt koronakriisin aikana hyvin suhteessa muihin maihin ja myös selvästi paremmin kuin mitä koronakriisin alkuvaiheessa pelättiin. Suomen bruttokansantuote supistui 2,9 % viime vuonna. 
 • Myös Suomen talous elpyy parhaillaan ja kesän aikana taloudellinen aktiviteetti on ollut vilkasta. Odotamme Suomen talouden kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Myös ensi vuonna kasvu on totuttua ripeämpää, vaikka maltillistuukin 2,8 %:iin.
 • Suomalaisille kotitalouksille on jäänyt koronan aikana aiempaa enemmän rahaa säästöön. Varoja on laitettu tileille, sijoituksiin ja asuntomarkkinoille. Korona on vaurastuttanut suomalaisia: kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet velkoja nopeammin. 
 • Työttömyys on kääntynyt laskuun ja työllisyys on parantunut ripeästi. Suotuisa kehitys työmarkkinoilla jatkuu. Monet yritykset kärsivät jo työvoimapulasta. 
 • Koronakriisi on kohdellut kotitalouksia eri tavoin. Kokonaisuutena kansantalouden palkkasumma on kuitenkin jo noussut koronakriisiä edeltävän tason yläpuolelle. Kaikilla ikäryhmillä tulot ovat palautuneet.
 • Ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet korona-aikana: palveluiden kulutus on vähentynyt ja tavaroiden kasvanut. Koronan hellittäessä palataan lähemmäs vanhaa ”normaalia”, mutta myös pysyviä muutoksia kulutukseen ja maksamiseen todennäköisesti jää.
 • Kotitalouksien velkaantuminen on jatkanut kasvuaan ja koronan myötä erityisesti asuntolainojen kasvu on ollut ripeää. Sen sijaan kulutusluottoja on nostettu aiempaa selvästi vähemmän. 
 • Matalan korkotason myötä kotitalouksien korkorasite on pieni velkaantumisen kasvusta huolimatta. Korkotason odotetaan pysyvän matalana myös jatkossa.
 • Asuntomarkkinat saivat piristysruiskeen koronakriisistä ihmisten tilantarpeen kasvaessa. Asuntojen hinnat ovatkin nousseet aiempaa nopeammin. Hintojen nousu on ollut totuttuun tapaan ripeintä kasvukeskuksissa, mutta myös aiempaa useampi keskisuuri kaupunki on päässyt hintojen nousun imuun mukaan.
 • Koronakriisi on nostanut esiin hyvän taloudenhallinnan ja joustovaran merkityksen omassa taloudessa.

Kuvaan kiteytettynä kuluttajan vuosi 2021.

Suomen talous elpyy nyt vauhdilla

Työllisyys on parantunut nopeasti – yrityksissä jo työvoimapulaa

Kotitalouksien rahatilanne keskimäärin erittäin hyvä

Kotitalouksien kulutus kasvaa nopeasti – etenkin palvelut elpyvät

Hintojen nousu on kiihtynyt, mutta sen odotetaan olevan ohimenevää

Asuntolainoja otetaan entistä innokkaammin, kulutusluottojen kasvu pysähtynyt

Koronakriisi on lisännyt ihmisten sijoitusintoa

Korona kuumensi asuntomarkkinat – onko muutos vain ohimenevää?

Säästöpankin kotitalouksien suhdannekatsaus

Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen tarkastelee suhdannekatsauksessa Suomen taloustilannetta ja erityisesti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kotitalouksien tilanteeseen. Näitä ovat muun muassa työmarkkinoiden tilanne, ansiotasojen kehitys, hintojen nousu, asuntomarkkinoiden tilanne sekä kotitalouksien velkaantumiseen ja varallisuuteen vaikuttavat tekijät. Säästöpankki julkaisee suhdannekatsauksen kaksi kertaa vuodessa.


 Henna Mikkonen.
 Henna Mikkonen

 Säästöpankin pääekonomisti

 henna.mikkonen@saastopankki.fi
 puh. 040 564 7918
 Twitter: @HennaMikkonen1