Ikaalisten Säästöpankkisäätiö

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö perustettiin vuonna 2010. Säätiö omistaa yhdessä Huittisten Säästöpankkisäätiön ja Luopioisten Säästöpankkisäätiön kanssa Pirkanmaan ja Satakunnan talousalueilla toimivan Aito Säästöpankin.

Säästöpankkitoimintaa Ikaalisissa vuodesta 1876

Ikaalisten säästöpankkitoiminnan lähtöpiste oli Rahkolan talossa pidetty kuntakokous helmikuussa 1874. Turun ja Porin läänin kuvernöörin C. M. Creutzin kehotuskirjeen mukaisesti tehtiin Ikaalisten kuntakokouksessa päätös Säästöpankin perustamisesta. Joulukuussa 1875 valittiin ensimmäinen johtokunta ja Ikaalisten Säästöpankki aloitti toimintansa 18.3.1876. Tästä lähtien Säästöpankilla on ollut suuri merkitys Ikaalisten seudun talouselämään ja kehitykseen.

Ikaalisten Säästöpankki säilyi itsenäisenä läpi 1990-luvun haasteellisten vuosien, toimi merkittävässä roolissa Paikalliset Säästöpankit ry:ssä ja perusti sivukonttorin Tampereelle (Pyynikintori) vuonna 1993, Nokialle vuonna 1998 ja Hämeenkyröön vuonna 2000.

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö perustettiin vuonna 2010, kun Ikaalisten ja Luopioisten Säästöpankit sopivat yhdistymisestä. Ikaalisten Säästöpankkisäätiö omisti vuosina 2010-20 yhdessä Luopioisten Säästöpankkisäätiön kanssa Aito Säästöpankin. Vuonna 2020 Huittisten Säästöpankki päätti sulautumisesta Aito Säästöpankkiin ja Huittisten Säästöpankkisäätiö perustettiin. Nykyisin Aito Säästöpankin omistavat Huittisten Säästöpankkisäätiö, Ikaalisten Säästöpankkisäätiö ja Luopioisten Säästöpankkisäätiö. Aito Säästöpankki palvelee asiakkaitaan 15 kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

Säätiön hallinto

Säätiön hallituksen jäsenet ovat Esa Talonen (pj.), Taito Puntala (varapj.), Ilkka Lampila, Terhi Palonen ja Jussi Valtanen.

Säätiön hallintoneuvoston jäsenet ovat Juha Wiljakka (pj.), Juha Mansoniemi (varapj.), Toni Ekman, Juha-Pekka Hakala, Tuija Heikkonen, Taija Härkki, Tapio Kangasmaa, Harri Kuusisto, Mika Kyrönviita, Kari Lehmussaari, Kirsi Lähteenmäki, Matti Läykki, Tuomo Marttila, Terhi Niemi, Vuokko Pokela, Marja Teuho, Marianne Viitasalo-Männistö ja Janne Virtanen.

Säätiön toimitusjohtaja on Jouko Laaksonen.

Säätiön toimintaa

Ikaalisten Säästöpankkisäätiön tarkoitus on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen, Ikaalilaisen kulttuurin ja kotiseutuperinteen vaaliminen, tukeminen ja säilyttäminen sekä Ikaalisten alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen entisen Ikaalisten Säästöpankin toimialueella.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä. Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

Apurahojen haku

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö määrittelee avustuspäätösten keskeiset laatukriteerit, jotka hankkeen on täytettävä apurahan myöntämiseksi. Hankkeen soveltuvuutta rahoitettavaksi arvioidaan suhteessa säätiön tavoitteisiin sekä laatukriteereihin. Laatukriteerit käyvät ilmi apurahojen määrämuotoisesta hakulomakkeesta. Hakemuksen käsiteltäväksi saaminen edellyttää oheisen säätiön hakulomakkeen käyttöä.

Hakulomake

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö käsittelee kaikki apurahahakemukset samalla tavalla. Kaikki hakemukset tulee toimittaa Ikaalisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtajalle (osoitteeseen Ikaalisten Säästöpankkisäätiö, Rahkolankuja 18 B 8, 39500 Ikaalinen), joka tekee ensimmäisen arvion hankkeen soveltuvuudesta säätiölle. Tarvittaessa asiantuntijaryhmä arvioi hankkeen, ja toimitusjohtaja tekee päätösehdotuksen säätiön hallitukselle. Säätiön hallitus tekee lopulliset apurahapäätökset.

Yhteystiedot

Lisätietoja Ikaalisten Säästöpankkisäätiön toiminnasta ja apurahoista antaa:

Jouko Laaksonen, Ikaalisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja

puh. 0400 731 423

sähköposti jouko.laaksonen2@gmail.com

 

Ajankohtaista