Ikaalisten Säästöpankkisäätiö

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö perustettiin vuonna 2010. Säätiö omistaa yhdessä Luopioisten Säästöpankkisäätiön kanssa Pirkanmaan talousalueella toimivan Aito Säästöpankin.

Ikaalisten Säästöpankkisäätiön tarkoitus on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen, Ikaalislaisen kulttuurin ja kotiseutuperinteen vaaliminen, tukeminen ja säilyttäminen sekä Ikaalisten alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen entisen Ikaalisten Säästöpankin toimialueella.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja ja tukemaalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

Apurahojen haku

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö määrittelee avustuspäätösten keskeiset laatukriteerit, jotka hankkeen on täytettävä apurahan myöntämiseksi. Hankkeen soveltuvuutta rahoitettavaksi arvioidaan suhteessa säätiön tavoitteisiin sekä laatukriteereihin.

Laatukriteerit käyvät ilmi apurahojen määrämuotoisesta hakulomakkeesta. Hakemuksen käsiteltäväksi saaminen edellyttää oheisen säätiön hakulomakkeen käyttöä.

Hakulomake

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö käsittelee kaikki apurahahakemukset samalla tavalla. Kaikki hakemukset tulee toimittaa Ikaalisten Säästöpankkisäätiön asiamiehelle (osoitteeseen Ikaalisten Säästöpankkisäätiö, Rahkolankuja 18 B 8, 39500 Ikaalinen), joka tekee ensimmäisen arvion hankkeen soveltuvuudesta säätiölle. Tarvittaessa asiantuntijaryhmä arvioi hankkeen, jonka jälkeen asiamies tekee päätösehdotuksen säätiön hallitukselle. Säätiön hallitus tekee lopulliset apurahapäätökset.

Yhteystiedot

Lisätietoja Ikaalisten Säästöpankkisäätiön toiminnasta ja apurahoista antaa:

Jouko Laaksonen
Ikaalisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja
puh. 0400 731 423
jouko.laaksonen2@gmail.com

...