Närpiön Säästöpankin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Närpiön Säästöpankki Oy:n asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin, asiakasvirrat ja asiointinsa keskittäneiden asiakkaiden määrä lisääntyi ja lainakanta kasvoi budjetoidusti. Pankin luottokanta kasvoi 7,3% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja talletukset lisääntyivät 3,3%. Globaalin pandemian seurauksena pankin tulos laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan viimevuotista matalampi.

Maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset iskivät myös Närpiön Säästöpankki Oy:öön. Olemme kuitenkin vakaalla pohjalla ja vakavaraisuutemme ja omavaraisuutemme ovat erinomaiset. Pandemiakriisi on meille kaikille yhteinen, ja siksi tärkeänä tavoitteenamme on ollut tukea asiakkaitamme tänä haastavana aikana,” Närpiön Säästöpankin toimitusjohtaja Monika Mangs toteaa. 

Roolimme asiakkaidemme auttamisessa pandemian yli on osoittautunut suureksi. ”Olemme auttaneet asiakkaitamme rahoituksen suunnittelussa, myöntäneet ennätyksellisen määrän lainojen lyhennysvapaita”.

Suotuisasta asiakasliiketoiminnan kehityksestä huolimatta Närpiön Säästöpankki Oy:n liikevoitto laski ja oli 36 tuhatta euroa (1.627) alkuvuodelta 2020 ja tulos oli tilinpäätöskirjausten ja verojen jälkeen 958 tuhatta euroa (1.132 tuhatta euroa vertailujaksolla 1-6.2019). Koronaviruspandemia näkyi erityisesti sijoitustoiminnan nettotuloksessa, joka painui tappiolle ollen -541 tuhatta euroa (715). Määrään sisältyy realisoitumattomia arvonmuutoksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista. Kauden aikana varauduttiin myös toimintaympäristön muutoksiin odotettavissa olevien luottotappioiden kirjauksilla jotka olivat -132 tuhatta euroa (-1). Lisäys johtuu yleisestä taloudellisesta tilanteesta. 

Pankin tase kasvoi jaksolla 4,9 % ja oli 436 268 tuhatta euroa (416 046). Pankki on koronapandemian johdosta arvioinut luottosalkun arvonalentumisia, emmekä arvioi toteutuneiden luottotappioiden kasvavan merkittävästi. 

Loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Loppuvuoden näkymiin vaikuttaa sijoitustoiminnan tuloksen lisäksi luottolaadun kehittyminen, mikä puolestaan on hyvin riippuvainen Suomen kansantalouden kyvystä toipua pandemiakriisistä. 

Pandemiakriisi on vauhdittanut pankkien asiakaskäyttäytymisen ja asiakaspalvelun muutosta. Maaliskuussa koronaviruksen levittyä pandemiaksi pankit joutuivat nopeasti muuttamaan toimintamallejaan, allokoimaan resurssejaan uudelleen sekä löytämään uusia tapoja kohdata asiakkaitaan. ”Pandemia aiheutti asiakaskäyttäytymisen muutosta ja digitaalista kehitystä kaikkien kannalta joustavampaan suuntaan, etätapaamisten ja digipalvelujen myötä. Näemme, että osa näistä muutoksista on tullut jäädäkseen, ja tulevaisuudessa voimme tarjota asiakkaillemme vieläkin joustavamman tavan hoitaa pankkiasioita,” Mangs sanoo. ”Verkkoneuvottelut ja sopimusten digitaalinen allekirjoittaminen ovat nousseet merkittävämpään rooliin asiakasliiketoiminnassamme.”

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista