Tiedote Närpiön Säästöpankista marraskuu 2021

Säästöpankin rahapuu

TIEDOTE NÄRPIÖN SÄÄSTÖPANKKI OY:LTÄ

Pankkikonttoreiden rooli on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenien aikana, ja pankkiala on nyt hyvinkin eri näköinen kuin vain muutama vuosi sitten. Automaatioaste on tänä aikana noussut ja on nyt n 95%. Närpiön Säästöpankki Oy mukauttaa toimintaansa vastaamaan pankkialan ja yhteiskunnan kehitystä. Palveluiden ja vaatimusten nopea kehitys on johtanut siihen, että asiakkaiden konttoreissa käynnit ovat vähentyneet voimakkaasti.

Sitä mukaa kun tekniikka kehittyy, ovat myös pankkihenkilökunnan tehtävät muuttuneet yhä monivaiheisimmiksi ja ovat yhä enemmän neuvoa antavia ja vaativia asiantuntijatehtäviä.

”Pankkialan sääntely näyttää vielä lisääntyvän, esim. kansainväliset sääntelykehikot koskien asiakkaan tuntemista ja raportointia tuovat pankeille velvoitteita. Pankkitoiminta on erikoistunutta, vaatimukset henkilökunnan osaamiselle kasvaa koko ajan ja pienet yksiköt eivät toimi tässä yhteydessä.” kertoo tj Monika Mangs.

Pitkän harkinnan jälkeen, pankki on päättänyt muutoksista konttoriverkostoon 28.2.2022 alkaen. Kaskisten, Yttermarkin ja Ylimarkun palvelupisteet yhdistetään pääkonttoriin ja Lapväärtin ja Kristiinankaupungin palvelupisteet yhdistetään isommaksi konttoriksi. Nämä palvelupisteet ovat Koronapandemian aikana olleet auki yksi tai kaksi päivää viikossa.

  • Kristiinankaupungin ja Närpiön konttoreita vahvistetaan ja niillä on täysi palveluvalikoima
  • Pääkonttori palvelee joka päivä klo 9:30-16:00 (torstaisin 17:00), muina aikoina ajanvarauksella
  • Toinen konttori palvelee joka päivä klo 9:30-16:00 (torstaisin 17:00) paitsi keskiviikkoisin, muina aikoina ajanvarauksella
  • Kassapalvelut viisi päivää viikossa Närpiössä ja neljä päivää viikossa Kristiinankaupungissa
  • Kristiinankaupungin tilat peruskorjataan jotta tilat vastaavat nykyajan vaatimuksia koskien asiakastapaamisia ja turvallisuutta. Remontin ajan henkilökunta on Lapväärtissä. Kristiinankaupungin maksupalvelu-luukkua voi käyttää normaalisti remontin aikana
  • Lisäämme resursseja pankin omassa puhelinpalvelussa, ja muistutamme että pankissamme kaikilla on suorat puhelinnumerot, ja palvelemme fyysisesti ja etänä
  • Käteisnostoja voi pankin ja automaattien lisäksi tehdä kaikissa K-kaupoissa, Tokmanni-kaupoissa ja Rkioskeissa
  • Laskuja voi pankin lisäksi maksaa paperilla maksupalvelu-kirjekuoressa tai sähköisesti 

”Tietenkin on ikävää että tilanne on tämä, me pankissa tiedämme että monet arvostavat pankkikonttorin läheisyyttä. Asiakasmäärä ja palveluiden tyyppi ei kuitenkaan ole sellainen että on taloudellisesti perusteltua ylläpitää kaikkia paikkoja. Riittävän suuret yksiköt ovat tarpeen jotta palvelu täysimääräisesti kattaa kaikki osa-alueet.” kertoo Mangs.

Konttorissa on eri mahdollisuudet palvella asiakasta yksilöllisesti kun siellä on monta henkilöä töissä, monet asiat ovat nykyään laajempia ja vaativat oman aikansa läpikäynnille asiakastapaamisissa.

Muutokset tarkoittavat että osa pankin asiakkaista voivat joutua etsimään uusia tapoja hoitaa pankkiasioitaan. Pankki tukee neuvonnalla, ja autamme luonnollisesti kaikkia asiakaita tämän kanssa. Muutoksen jälkeen Närpiön Säästöpankilla tulee olemaan täysi palvelu kahdessa konttorissa joissa laajennetut kassapalvelut sekä laajennettu puhelinpalvelu.

Sama tuttu henkilökunta, joka tuntee asiakkaan asiat, on asiakkaiden käytettävissä, koska henkilökunta jatkaa pankin palveluksessa. Henkilöstövähennyksiä ei tehdä, vaan henkilöstöresursseja jaetaan uudelleen pankin sisällä, mukaan lukien panostus pankin omaan puhelinvaihteeseen ja asiakasneuvontaan.

Paikallisena pankkina Närpiön Säästöpankki tahtoo jatkossakin tarjota asiakkaille yksilöllistä palvelua ja haluamme korostaa että muutoksen jälkeen meillä on täysi palvelu konttoreissamme.

Närpiön Säästöpankki on seudun paikallinen pankki ja työnantaja, ja pankin osingot jaetaan yleishyödyllisille säätiöille Kristiinankaupungissa, Närpiössä ja Yttermarkissa jotka jo ovat jakaneet varteenotettavia rahamääriä seudulla.

 

Närpiön Säästöpankki Oy

 

Monika Mangs, TJ
010 423 9081, monika.mangs [at] saastopankki.fi 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista