Asiakkaan tunteminen – miksi pankki kysyy?

Meillä Säästöpankissa tulee lainsäädännön velvoittamana olla asiakkaistamme riittävät tiedot. Asiakkaan tunteminen ja siihen liittyvät asiakkaillemme esitettävät kysymykset perustuvat pankkeja koskevaan lainsäädäntöön, kuten luottolaitoslakiin, lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, verotietojen vaihtoa koskevaan lainsäädäntöön sekä tietosuojasääntelyyn. Tavoitteena on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen, talousrikollisuuden sekä väärinkäytösten estäminen.

Finanssivalvonta opastaa Asiakkaan tuntemiseen liittyvissä kysymyksissä:

Finanssivalvonta - Asiakkaan tunnistaminen

Millaisia kysymyksiä esitämme?

Miksi pankki kysyy poliittisesta vaikutusvallasta ja verovelvollisuudesta? 

Pankkitoiminta perustuu asiakkaan ja pankin väliseen luottamukseen sekä pankkisalaisuuden säilyttämiseen  

Pankin pitää tunnistaa ja tuntea asiakkaansa

Asiakkaan tietojen kysely verkkopankissa   

Kysymyksiä ja vastauksia verkkopankkikyselystä

Pakotteet