Sp-Rahastoyhtiö noudattaa kansainvälisiä GIPS-laatustandardeja

Sp-Rahastoyhtiö Oy noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä GIPS-laatustandardeja (Global Investment Performance Standards GIPS®).

GIPS-laatustandardien tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sijoittajille sekä parantaa sijoitusalan toimijoiden arviointia ja keskinäistä vertailukelpoisuutta. Standardien tarkoitus on luoda tuottojen laskennalle ja tuotonlaskennan tulosten esittämiselle sekä julkaisemiselle yhtenevät periaatteet ja varmistaa näiden periaatteiden yhdenmukainen noudattaminen sijoitusalalla.  Tavoitteena on myös korostaa sijoitustoiminnan eettisiä näkökulmia ja parantaa varainhallinnan laatua.

GIPS-raportti julkaistaan kerran vuodessa. Sp-Rahastoyhtiön GIPS-raportin ajalle 1.1.2009-31.12.2018 on verifioinut KPMG Oy. Raportti on saatavissa Sp-Rahastoyhtiöstä.

GIPS® on CFA Instituten rekisteröimä tuotemerkki. Lisätietoja GIPS-standardeista löytyy CFA Instituten sivuilta: https://www.gipsstandards.org

Sp-Rahastoyhtiö on Säästöpankkien omistama kotimainen sijoitusrahasto- ja varainhoitoyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä rahastoja ja varainhoitopalveluja asiakkaan tarpeet huomioiden.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista