Placerarinformation

Den lagstiftning och annan reglering som hänför sig till direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) trädde i kraft 1.11.2007. Eftersom vi vill garantera en högklassig kundtjänst har på den här sidan samlat kundinformation i enlighet med lagstiftningen och annan viktig information. Syftet med den ändrade lagstiftningen är i första hand att förbättra skyddet för placerarna. För placerare finns bifogat information bland annat om Sp-Fondbolag och dess verksamhetsprinciper, tjänster och finansiella instrument och de risker som är förenade med dem.

Information om Sp-Fondbolaget, dess förfaringsätt och om riskerna med finansiella instrument

Mera dokument på finska finns här.