En av Finlands bästa personliga service bär frukt – Somero Sparbank hade rekordtillväxt år

Somero Sparbanks tillväxt fortsatte rekordhög under 2019. Verkställande direktör Petri Siviranta kommenterar, att "bankens bidrag till personlig kundservice, både för affärs- och privat kunder, bär frukt och kunder har uttryckt sitt starka stöd för den lokala betjäningen i kombination med bestän-digt utvecklande digitala tjänster är rätt utvecklingsväg. " Siviranta fortsätter: ”Eftersom vår service-modell är ansikte mot ansikte, är personalens beteende och kunnandet mycket viktigt i kundser-vicen. Jag är därför mycket nöjd med personalens arbete under året. Det har varit ett nöje att följa hur snabbt personalen har anpassat sig till de förändringar som har skett under året. Kund- och per-sonalnöjdhet ligger på en mycket hög nivå. Vi vill vara en av de bästa arbetsplatser i Finland, vilket återspeglas direkt i kundbetjänings hög nivå. "

Somero Sparbanks personal i Kiiruu park i Somero. I bakgrunden Kiiruus hus, där 140 åriga Somero Sparbank har börjat sin värksamhet år 1880. Bild: Tiina Tervo

 

Sammanfattning 2019

 • 1.5.2019 startade Petri Siviranta som VD, tidigare VD Juhani Huupponen pensionerade sig
 • ledningsgruppens sammansättning förnyades: Joni Rintamaa blev biträdande VD och Janica Koskela medlem i ledningsgrupp
 • banken rekryterade ny personal och stärkte sin organisation och genomförde organisatoriska reformen från och med 1.5.
 • Sparbanken grundade Sp-Isännöintipalvelut Oy
 • Sb-Hem fortsatte att växa i bankens område
 • Sparbanken sammanfattade sitt samarbete med affärs- och lantbrukskunder i sitt område med LokalTapiola – privatkundernas försäkrings service erbjuder vi genom Sparbanksförsäkring
 • Kontor renoveringen fortsatte i Somero, medan det första solkraftverket byggdes på taket av Somero huvudkontor
 • banken beslutade att starta nya filialer i Kimitoön, Akaa och Lovisa
 • Sparbanken verkar enligt med sina värderingar på ett ansvarsfullt sätt: Av bankens vinst betalades 2019samfundsskatt på 729 tusen euro, under året stödde banken samfunds och föreningarnas verksamhet på sitt område med över 104 tusen euro
 • Bankens soliditet fortsätter på en stark lokalbanknivå, med 23,92% i slutet av 2019

Årets banksiffror i sammanfattning

 • bostadslånstam +5,6%
 • nya bostadslån +63%
 • kreditbas +8,9 %
 • nya kunder +1556 st.
 • kundtillgångar +9,5%
 • kundfondkapital +15,4 %

Somero Sparbank i ett nötskal

    12/2019    12/2018
 solvens       23,92%     23,38%
 affärsvinst       4,1 milj. euro     2,5 milj. euro
 total utlåning      482,3 milj. euro      442,7 milj. euro
 kundtillgångar   574,7 milj. euro     525,0 milj. euro
 affärsverksamhets volym   1.067,2 milj. euro     969,1 milj. euro
 balans        488,3 milj. euro      454,8 milj. euro


Affärsutveckling, privat kunder

Under 2019 ökade bankens affärsvolymer med tillväxten i kundvolymerna. Kreditvolymerna för bankens privat kundverksamhet ökade till 300 miljoner euro, med en nettoökning på cirka 25 miljoner euro. Bankchefen Joni Rintamaa kommenterade att "Detta var en särskilt bra prestation, med tanke på att, med räntor i botten, amorterar den nuvarande lån i snabb takt."

I synnerhet var vi glada över att det kom nya privat kunder på grund av rekommendationer från andra kunder. Det här berättar om äkta kundnöjdhet.

Affärsutveckling, företag och lantbrukskunder

Under 2019 stärkte Someron Sparbank sin kompetens inom affärs- och jordbrukskundssektorerna. Under de senaste åren har banken rekryterat nya affärs- och jordbruksexperter och det har framkallat resultat under 2019. Volymen av företagslån i banken ökade med en nettoväxt på cirka 15,5 miljoner euro, stadigt riktad på både stora och mindre företagskunder. Bankchef Joni Rintamaa konstaterar: "även om vi talar mycket om digitalisering och automatisering av tjänster, det är fortfarande en lång väg att gå innan företag- och jordbrukskunder vill, eller kan, hantera stora och komplexa saker endast online. Även här har vi velat gå positivt motströms och göra det möjligt för kunderna att okomplicerad service genom att kunna nå oss via telefon eller e-post, lokalt. Företags- och jordbrukskunder kan inte betjänas optimalt om man inte är personligen bekanta med deras situation.”.

Affärsutveckling, sparande och investeringar

Året 2019 var motstridig från investerares synpunkt. Året startade med pessimistiska tankar men till exempel gav Sparbanken Småföretags fond 42,9 procent under året. Bankchef Joni Rintamaa konstaterar: "Om investerarna vill ha vinst i dag, måste de vara redo att vara regelbundet involverad i aktiemarknaden. Endast förvarningar är inte idag lukrativ alternativ för kunder eftersom räntorna är nära noll. Lyckligtvis fler och fler av våra kunder har hittat lämpliga fonder och har börjat regelbundna månatliga besparingar. " Sparbankens kundtillgångar ökade med 49,8 miljoner euro, både från en gynnsam marknadsutveckling och på grund av nya kunders tillgångar.

Affärsutveckling, Juridiska tjänster

Människor är fortfarande alltmer medvetna om att tag hand om sina rättsliga angelägenheter. Förvaltning och överföring av förmögenhet, frågor om familj- och egendom lag, samt beredskap för framtiden, får ofta människor att vända sig till bankens Juridiska tjänster-team.

Till exempel, när en person eller företag kommer till en kreditförhandling, strävar vi efter att reda ut kundens potentiella behov av juridiska tjänster. Mikko Mäkelä, chefsjurist för bankens rättstjänster, konstaterar att:” – Vi beaktar juridiska frågor i det samma när kunden t.ex. söker bostadslån. Det är både kundens och bankens intresse att bland annat ett intresseövervaknigsfullmakt, ett äktenskapsförord eller ett testamente hanteras på samma gång med banken i andra frågor. "I Sparbanken får man pålitligt och på måttligt pris sina juridiska ärende hanterade.

Personalen

Första maj tog Petri Siviranta ansvaret för bankaffärer efter som den långvarige Vd Juhani Huupponen pensionerade sig. Som vice vd startade Joni Rintamaa. Dessutom genomförde banken också organisatoriska förändringar och koncentrerad verksamhet och beslutsbefogenheter mer och mer kring affärsområdena, medan den traditionella kontorsstrukturen fortfarande var starkt motiverad. Denna ändring kombinerar det bästa av både organisatoriska modeller – lokaliteten och kunskapsutbyte på banknivån.

Till skillnad från den nuvarande trenden rekryterades mer personal för att stärka de olika affärsverksamheterna och den framtida geografiska tillväxten i väntan. Under 2019 initierade banken tio nya sparbankexperter. I slutet av 2019 arbetade i Somero sparbanken 56 personer. Dessutom är Sparbankgrubben en stark arbetsgivare inom hela bankområdet – utöver sparbanken finns det 40 personer inom Sparbanktjänster, 8 personer i Sp-Hem  och 7 personer i Sp-isännöintipalvelut. I hela affärsområden sysselsätter Sparbanksgrupp 111 personer! Dessutom sysselsätter vi många sommararbetare och praktikanter under årets lopp.

Vår kundtjänst betjänar kunder på vardagar klockan 8.00-22.00, via telefon, chatt och online meddelanden. Våra kontorer är öppna från 10.00 till 16.30, vid avtal också på morgonen och på kvällen. Dessutom betjänar vi kunder genom online konferenser, med elektroniska signaturer.

Året 2020

 År 2020 kommer att vara signifikant för Somero Sparbank när banken fyller de respektabla 140 år 25.10.2020. Bankens första bankdag var 25.10.1880, vilket anses ha börjat bankverksamheten. För första gången är Someron sparbanken nämnt i kommunmötets protokoll 30.3.1875. Jubileumsåret firas under hela året med evenemang som riktar sig till olika målgrupper i hela vårt område: ungdomar, vuxna  och företagskunder. Ett festligt seminarium kommer att anordnas i Salo fredagen den 23.10.

År 2020 väntar vi fortfarande stark tillväxt i Sparbanken. I början av februari öppnade vi ett nytt kontor i Kimitoön och under våren till Akaa och Lovisa. Lovisakontoret etableras tillsammans med Mörskom Sparbank och Lovisakontoret kommer att vara historiskt ur Sparbanksgrupppens perspektiv då det blir det första gemensamma kontoret för två banker.

Banken fortsätter att renovera sina kontorer, renoveringen i Forssa startar i slutet av våren. Syftet är också att bygga ett solkraftverk på taket av Forssa kontoret.

Styrelsen kommer att fortsätta under 2020 med samma sammansättning som tidigare. Styrelsen leds av Arto Seppänen och Esa Pajulo som vice ordförande. Styrelsen består även av Raija Riihimäki, Kaisa Vasama-Kakko, Raino Hurme och Esa Ryhtä. I Sparbankens principaler började Tommy Lundberg och Heli Hätönen. Det finns totalt 57 principaler som representerar bankens hela verksamhetsområde och använder bankens högsta beslutsmakt.

Varmt tack till våra kunder och personal för året 2019! Vi kommer att fortsätta vår verksamhet 2020

med ett stort hjärta!

 

Mer info:

VD Petri Siviranta | petri.siviranta@saastopankki.fi | 050 511 8550

Bankchefen Joni Rintamaa | joni.rintamaa@saastopankki.fi  | 050 511 8557

 

 

 

 

 

 

Skriven
Typ
Rapporter och publikationer
Utgivare

Intressant just nu