Redovisning av avgifter

Ett av kraven i betaltjänstlagen är att ge våra privatkunder en gång per år redovisning av avgifter och räntor som hänför sig till betalkonton. Syftet med redovisningen av avgifter är att ge en bättre överblick över de tjänster du använder och deras kostnader i en standardmall.

Vad är Redovisning av avgifter? meddelandet – du behöver inte göra något

En sammanfattning av de serviceavgifter som debiterats föregående år, avgifter och räntor som du har fått eller som debiterats från ditt konto. Ifall ditt konto har avslutats förra året eller ifall du har flera betalkonton, får du en individuell Redovisning av avgifter för varje konto.

Varför får jag en redovisning av avgifter?

Var hittar jag redovisningar av avgifter?

Varför visas inte alla serviceavgifter i redovisningen av avgifter?

Jag känner inte igen termerna i redovisningen av avgifter, vad innebär de?

Jag vill inte ha redovisningen av avgifter på papper, vad ska jag göra?

Jag har frågor om redovisningen av avgifter – vem kan jag kontakta?

Om du har frågor om redovisningen av avgifter kan du kontakta vår kundtjänst på 010 773 6777*. Privatkunder, Sparbankens kundtjänst betjänar mån–fre 8–20

*Samtalets pris för 010-nummer är 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min (moms 24%).