Sparbankens kort förändras och får nya egenskaper den 11 september 2020

Sparbankens kort får efterfrågade och efterlängtade nya egenskaper, samtidigt som en del av de nuvarande egenskaperna försvinner. Läs mer om hur de olika korttyperna påverkas nedan. En del ändringar gäller alla kort, och mer information om dem ges under ”Ändringar som gäller alla kort”.

Ändringar som gäller alla kort

Geografisk spärr för användning av kortet

Tidsbestämda val av användningsområde tas ur bruk

PIN-koden kan kontrolleras via nätbanken

Plussa-samarbete med Kesko inleds

Visa Credit/Debit och Visa Gold Credit/Debit

Saldo- och transaktionsinformationen för Credit-funktionen visas nu i realtid

Höjningar av kreditgränsen träder i kraft i realtid

Nya säkerhetsgränser för Debit- och Credit-funktionerna

Geografisk begränsning av användningen av Credit-funktionen

Det blir möjligt att koppla Finnair Plus-egenskaper till kortet via nätbanken (Visa Gold)

Visa Debit

Ny säkerhetsgräns

De högsta och lägsta gränserna för kontantuttag ändras

Visa Electron

Visa Electron tas bort ur Sparbankens korturval den 11 september, och kortets namn ändras till Visa Debit Online i mobilen och nätbanken. Du kan fortsätta använda ditt kort som normalt, även om dess namn ändras. Du får ett Visa Debit Online-kort senast när giltighetstiden för ditt nuvarande kort är på väg att löpa ut. Visa Debit Online-kortet har samma egenskaper som Visa Electron-kortet. Kortnumret och PIN-koden förblir oförändrade.

De högsta och lägsta gränserna för inköp och kontantuttag ändras

Visa Business Debit

Ny säkerhetsgräns för kortet

De högsta och lägsta gränserna för kontantuttag ändras