Sparbankens kort förändras och får nya egenskaper den 11 september 2020

Sparbankens kort får efterfrågade och efterlängtade nya egenskaper, samtidigt som en del av de nuvarande egenskaperna försvinner. Läs mer om hur de olika korttyperna påverkas nedan. En del ändringar gäller alla kort, och mer information om dem ges under ”Ändringar som gäller alla kort”.

Ändringar som gäller alla kort

Visa Credit/Debit och Visa Gold Credit/Debit

Visa Debit

Visa Electron

Visa Electron tas bort ur Sparbankens korturval den 11 september, och kortets namn ändras till Visa Debit Online i mobilen och nätbanken. Du kan fortsätta använda ditt kort som normalt, även om dess namn ändras. Du får ett Visa Debit Online-kort senast när giltighetstiden för ditt nuvarande kort är på väg att löpa ut. Visa Debit Online-kortet har samma egenskaper som Visa Electron-kortet. Kortnumret och PIN-koden förblir oförändrade.

Visa Business Debit