Dokument och villkor

Konton och betalningar 

Villkor för bostadssparpremiekonto

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Från och med 1.9.2019)

Kortvillkor 08-2018

Kortvillkor 01.12.2015

Allmänna villkor för betalkonto
Allmänna kontovillkor (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Från och med 1.9.2019)

LoungeKey™ – Allmänna villkor

Allmänna villkor för spardeposition
Allmänna kontovillkor (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för företagskonto
Allmänna villkor för företagskonto (Från och med 1.9.2019)

Spara och placera

Investerarinformation

Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.07.2015

Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.07.2015
Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.12.2014

Kundklassificering

Meddelande om distansförsäljning av investeringsprodukter

Villkor för Sparbankens värdepapperstjänst

Boende

Intyg över graden av färdigställande

Bankkoder

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder
Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder

Bankkontakt- och satsöverföringstjänster

Avtalsvillkor om bankkontakt 15.6.2018