Dokument och villkor

Villkor för bostadssparpremiekonto

Villkor för bostadssparpremiekonto från och med 1.1.2023

Boende

Intyg över graden av färdigställande

Villkor för kort och Sparbankens lån utan säkerhet

Kortvillkor 1.6.2023
Villkor för Sparbankens Visa Business Credit

Allmänna villkor för Sparbankens lån utan säkerhet 11-2022
Allmänna villkor för Sparbankens lån utan säkerhet 06-2021

LoungeKey™ – Allmänna villkor

Visa Gold - Resteförsäkring

Vilkor för resteförsäkring och självriskskydd förhyresbila 29.12.2023
Produktblad 29.12.2023

Köpskyddsförsäkring

Villkor för köpskyddsförsäkring 1.2.2024
Produktblad 1.2.2024

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Villkor i anslutning till brukskonton

Allmänna kontovillkor

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Villkor i anslutning till företagskonton

Allmänna villkor för företagskonto

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Villkor i anslutning till spardepositionskonton

Allmänna kontovillkor

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Spara och placera

Investerarinformation

Allmänna villkor för placeringsdeposition

Kundklassificering 

Villkor för Sparbankens värdepapperstjänst

Insättningsgarantin

Information om insättningsgarantin

Meddelande om distansförsäljning

Meddelande om distansförsäljning

Bankkoder

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder

Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder

Bankkontakt- och satsöverföringstjänster

Avtalsvillkor om bankkontakt

Villkor i anslutning till multibanktjansten

Allmänna användarvillkor för multibanktjänsten för personkund

Allmänna användarvillkor multibanktjänsten för företagskunden

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret för Multibanktjänsten

Dataskydd

Behandling av personuppgifter och dataskydd