Dokument och villkor

Villkor för bostadssparpremiekonto

Villkor för bostadssparpremiekonto

Boende

Intyg över graden av färdigställande

Villkor i anslutning till kort

Kortvillkor 08-2018
Kortvillkor 01.12.2015

LoungeKey™ – Allmänna villkor

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Från och med 1.9.2019)

Villkor i anslutning till brukskonton

Allmänna villkor för betalkonto
Allmänna kontovillkor (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Från och med 1.9.2019

Villkor i anslutning till företagskonton

Allmänna villkor för företagskonto
Allmänna villkor för företagskonto (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Från och med 1.9.2019

Villkor i anslutning till spardepositionskonton

Allmänna villkor för spardeposition
Allmänna kontovillkor (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Från och med 1.9.2019

Spara och placera

Investerarinformation

Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.07.2015

Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.07.2015
Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.12.2014

Kundklassificering

Meddelande om distansförsäljning av investeringsprodukter

Villkor för Sparbankens värdepapperstjänst

Bankkoder

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder
Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder (Från och med 1.9.2019)

Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder

Bankkontakt- och satsöverföringstjänster

Avtalsvillkor om bankkontakt 15.6.2018