Dokument och villkor

Konton och betalningar

Villkor för bostadssparpremiekonto

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Från och med 14.12.2018)
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Avtal som ingåtts 13.1.-13.12.2018)
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (Avtal som ingåtts före 13.1.2018)

Kortvillkor 08-2018

Kortvillkor 01.12.2015

Allmänna villkor för betalkonto (Från och med 14.12.2018)
Allmänna villkor för brukskonto och prime-konto (Avtal som ingåtts 13.1.-13.12.2018)
Allmänna villkor för brukskonto och prime-konto (Avtal som ingåtts före 13.1.2018)

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Från och med 14.12.2018)
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Avtal som ingåtts 13.1.-13.12.2018)
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar (Avtal som ingåtts före 13.1.2018)

LoungeKey™ – Allmänna villkor

Allmänna villkor för spardeposition 13.01.2018
Allmänna villkor för spardeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för företagskonto 13.01.2018

Spara och placera

Allmänna villkor för tidsbunden deposition 1.7.2015

Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.07.2015
Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.07.2015
Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.12.2014

Kundklassificering

Meddelande om distansförsäljning av investeringsprodukter

Villkor för Sparbankens värdepapperstjänst

Boende

Intyg över graden av färdigställande

Bankkoder

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder (gäller från 14.12.2018)

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder (för avtal som ingåtts 13.1–13.12.2018, gäller till 28.2.2019)

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkunds bankkoder (för avtal som ingåtts före 13.1.2018, gäller till 28.2.2019)

 

Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder 13.01.2018

Bankkontakt- och satsöverföringstjänster

Avtalsvillkor om bankkontakt 15.6.2018