Allmänna villkor för de tjänster som används med personkundens bankkoder

Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.
Villkoren är i bruk från och med 1.9.2019.