Vem behandlar dina uppgifter?

Sparbanksgruppens anställda

Sparbanksgruppen består av följande enheter, som var och en är en oberoende personuppgiftsansvarig för sin egen verksamhet:

 • Sparbankerna
 • Sparbankernas Centralbank Finland Abp 
 • Sp-Fondbolag Ab 
 • Sp-Hypoteksbank Abp 
 • Sb-Livförsäkring Ab  
 • Sb-Hem Ab 
 • Sparbanksförbundet anl, som beroende på uppgift även kan fungera som personuppgiftsbiträde

I Sparbanksgruppen ingår dessutom Sparbankstjänster Ab, som fungerar som personuppgiftsbiträde vid till exempel kundrådgivning till Sparbanksgruppens kunder och kontor.

Dina uppgifter kan lämnas ut inom Sparbanksgruppen för ändamål som kundservice, kundrelationshantering och marknadsföring.

Underleverantörer och tjänsteleverantörer

Vi använder underleverantörer och partner för att producera och tillhandahålla tjänster. Dina personuppgifter kan överföras till dessa för behandling för vår räkning.

Vi säkerställer genom avtal och andra arrangemang att underleverantörerna och tjänsteleverantörerna skyddar de personuppgifter som behandlas på lämpligt sätt och i enlighet med de krav som ställs av oss i enlighet med god databehandlingssed. Underleverantörerna och tjänsteleverantörerna har inte rätt att använda dina uppgifter för egna ändamål, såsom direktmarknadsföring.

Övriga personuppgiftsansvariga

Dina uppgifter kan lämnas ut i den utsträckning som lagen tillåter, till exempel till 

 • myndigheterna,
 • Suomen Asiakastieto Oy,
 • ansvarig personuppgiftsansvarig för kreditupplysningsregister
 • en annan personuppgiftsansvarig när denna är en del av en tjänst eller produkt som tillhandahålls dig.