Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är samtliga uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller genom att kombinera olika uppgifter. Personuppgifter är till exempel namn, olika kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress), personbeteckning, kontonummer och uppgifter om kundrelationen.

Vi behandlar bland annat personuppgifter om kunder, potentiella kunder och personer relaterade till ansökan eller kundrelationen.

Nedan finns exempel på de personuppgifter vi behandlar

  • uppgifter om personen: namn, språk, kontaktuppgifter, autentiseringsuppgifter, identifieringsuppgifter
  • uppgifter om ärenden: information relaterad till kundkommunikation, samtycken från kunden, ansökningar, avtal
  • information om tillhandahållandet av tjänster: kundrelationens giltighet, information om betalningsstörningar, ekonomisk situation och intressen

Vi får de personuppgifter vi behandlar

  • till exempel när du lämnar oss en kontaktförfrågan, bokar tid hos oss, blir vår kund, använder våra produkter och tjänster, deltar i våra marknadsföringskampanjer, undersökningar, evenemang, tävlingar eller på annat sätt sköter ärenden med oss.
  • från betrodda externa källor, i den utsträckning som lagen tillåter. Dessa källor inkluderar till exempel register som upprätthålls av en myndighet eller annan pålitlig part. Bland annat uppdaterar vi regelbundet dina adressuppgifter med uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem.
  • när vi producerar och utvecklar våra tjänster och produkter. Sådana uppgifter är till exempel information om användarklassificering och -modellering.

Uppgifterna om alla våra kunder och potentiella kunder omfattas av banksekretess, försäkringssekretess eller liknande sekretessförpliktelser, oavsett om kunden är en privat- eller företagskund.

Du kan läsa mer om de personuppgifter vi behandlar i vår dataskyddsbeskrivning.