Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du rätt att bli informerad om vår behandling av personuppgifter. Utöver på dessa sidor hittar du information även på följande sidor:

Dessutom har du följande rättigheter:

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan granska de uppgifter vi har om dig via nät- och mobilbanken. 

För att utöva den registrerades rättigheter ska du kontakta din Sparbank eller den personuppgiftsansvarige som fastställs på grundval av kundrelationen

  • via meddelandefunktionen i nät- eller mobilbanken, eller
  • genom att besöka Sparbankens kontor
  • genom att uträtta ärenden som en identifierad kund i en telefon- eller chattjänst

Använd ovanstående kanaler så att vi kan identifiera dig på ett tillförlitligt sätt. Ange i din begäran den personuppgiftsansvarige som din begäran avser. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära nödvändiga tilläggsuppgifter för att behandla begäran.

Sparbankernas och kontorens kontaktuppgifter 

Observera att den registrerades rättigheter är personliga. Till exempel kan en företagskund inte utöva sin rätt till insyn för en registrerad anställds eller kontaktpersons räkning, utan denne ska själv framställa begäran till den personuppgiftsansvarige. Den registrerades rättigheter gäller endast personuppgifter som rör den registrerade själv.

Begärandena bedöms från fall till fall. När den registrerade till exempel ber att personuppgifter som rör honom eller henne ska raderas eller att behandlingen av personuppgifterna ska begränsas, kan den personuppgiftsansvarige fortfarande behandla personuppgifterna, om behandlingen är nödvändig till exempel för att uppfylla lagenliga skyldigheter, avgöra tvistemål eller verkställa avtal.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan granska de uppgifter vi har om dig via nät- och mobilbanken. 

För att utöva den registrerades rättigheter ska du kontakta din Sparbank eller den personuppgiftsansvarige som fastställs på grundval av kundrelationen

  • via meddelandefunktionen i nät- eller mobilbanken, eller
  • genom att besöka Sparbankens kontor
  • genom att uträtta ärenden som en identifierad kund i en telefon- eller chattjänst

Använd ovanstående kanaler så att vi kan identifiera dig på ett tillförlitligt sätt. Ange i din begäran den personuppgiftsansvarige som din begäran avser. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära nödvändiga tilläggsuppgifter för att behandla begäran.

Sparbankernas och kontorens kontaktuppgifter 

Observera att den registrerades rättigheter är personliga. Till exempel kan en företagskund inte utöva sin rätt till insyn för en registrerad anställds eller kontaktpersons räkning, utan denne ska själv framställa begäran till den personuppgiftsansvarige. Den registrerades rättigheter gäller endast personuppgifter som rör den registrerade själv.

Begärandena bedöms från fall till fall. När den registrerade till exempel ber att personuppgifter som rör honom eller henne ska raderas eller att behandlingen av personuppgifterna ska begränsas, kan den personuppgiftsansvarige fortfarande behandla personuppgifterna, om behandlingen är nödvändig till exempel för att uppfylla lagenliga skyldigheter, avgöra tvistemål eller verkställa avtal.