Anslut dig till nätmöte

Ange den sexsiffriga anslutningskod som du fått per e-post och sms i fältet. Klicka på knappen Bekräfta. 

Ange anslutningskod

Vid problem, ring vår kundtjänst på 0100 5252 (öppen mån–fre 8–20). Samtalspriset är lna eller msa när du ringer från en finländsk fast telefonanslutning eller mobiltelefonanslutning.

Du kan ansluta dig till nätmötet tidigast 15 minuter före den avtalade tiden för mötet. 

Då får åtkomst till nätmötet när du har identifierat dig med dina nätbankskoder. Nätmötet spelas in för att förbättra och säkerställa kundbetjäningens kvalitet.

Läs om nätmötet.