Fagerström Isa

Isa Fagerström

Placeringschef

Skräddarsydda ekonomiska lösningar.

Jag jobbar som bankens placeringschef och min uppgift är att ge ekonomisk rådgivning till dig som önskar utveckla din förmögenhet. Min erfarenhet har lärt mig att hålla mig lugn vid kursnedgångar – det viktigaste med placeringar är att tänka långsiktigt. Gladast blir jag när jag kan hjälpa mina kunder att hitta placeringsalternativ som passar dem bäst. Konton är ofta ett sämre alternativ, det finns andra lösningar som ger bättre avkastning. Hör av dig!
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning