Maria Nyberg

Maria Danielsson

Placeringsrådgivare

Utgår från kundens bästa.

Jag hjälper våra kunder att hitta sparalternativ som passar dem. Min styrka är att jag lyssnar på kunden. Jag utgår alltid från kundens eget liv, så att vi hittar den form av sparande som passar bäst. Då kunden själv är nöjd och tycker att ett beslut blivit bra, då känner jag att jag har lyckats i mitt jobb!
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Spara

Placera