Jaana Heinonen

Jaana Heinonen

Försäljningschef, företagskunder

Tillsammans kan vi förverkliga också dina stora drömmar

På finansieringsbranschen har jag 12 års erfarenhet av att hitta de rätta lösningarna för mina kunders behov. Mitt starkaste kunnande är bostadsfinansiering inom vilket jag också har fungerat som utbildare för branschens experter. Tidigare har jag fungerat fyra år på bostadsförmedlingsbranschen som har gett en vidlyftig syn på finansierings- och servicebehov som oftast ansluter sig till de viktigaste anskaffningarna i ens liv. Jag har uppnått ett helhetsmässigt kunnande via en mångsidig arbetserfarenhet. Det har hjälpt mig att hjälpa mina egna kunder att på ett lyckat sätt förverkliga även de största drömmarna.

Min målsättning är att alltid finna de för kunden bäst passande lösningarna i samråd med kunden. Människornas behov är mycket olika – kom för all del till Sparbanken för att diskutera och för att gemensamt finna de rätta metoderna för att du skall nå dina målsättningar.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster