Terhi Mali

Terhi Mali

Sparbankir

Kvalitativ ärendehantering med ett empatiskt grepp.

Jag tillhandahåller finansierings- och placeringstjänster. Du får välja var och hur du vill sköta dina ärenden. Jag hjälper gärna, så ta kontakt!
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Spara

Placera

Kapitalförvaltning

Lån

Hembesök