Marika Vornanen

Marika Vornanen

Förvaltnings- och ekonomisekreterare

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning