Hannu Syvänen Säästöpankki Sinetti

Hannu Syvänen

Verkställande direktör

Med pengar får du ett yttre men inte ett inre

Jag har över 25 års erfarenhet av bankbranschen. På Sparbanken Sinetti har jag funnits sedan dess första steg. Tillsammans med vår sakkunniga personal bygger vi bankverksamhet med fullständig service vars uppgift är att skapa innehåll i kundernas liv. Att vara nära och tillgänglig vid behov, framstå som en ansvarstagande och lokal aktör, hjälpa dig att öka din förmögenhet.

Kontakta oss gärna när du behöver råd med frågor kring finansiering, sparande, placering, kapitalförvaltning eller förmögenhetsförhållanden. Hos oss får du proffsig hjälp – alltid! Välkommen!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning

Spara

Placera

Lån

Företagsfinansiering