Kirsi Vuorinen

Kirsi Vuorinen

Servicerådgivare

Ca 30 års bankerfarenhet

Jag är infödd Virkbybo och har erfarenhet av Västra Nylands Sparbank sedan 1988. Jag arbetar med betalningsrörelser på kontoret i Virkby. I mina arbetsuppgifter ingår dagliga bankärenden i kassatjänster under bankens öppethållningstider.

Välkommen till kassatjänster!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster