Nina Gottberg

Nina Gottberg

Företagsrådgivare

Med företagarinställning till arbetet

Jag arbetar som företagsrådgivare i Lojo. Jag hjälper dig gärna med frågor som berör lån och sparande både för ditt företag och privat.

Företagande är bekant för mig eftersom jag kommer från en företagarfamilj. För mig är det också viktigt att stöda lokala företagare, på det sättet bevarar vi tjänsterna på vår ort och håller orten vital. Jag erbjuder tjänster på bägge inhemska, svenska är mitt modersmål. Ta modigt kontakt!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster