Nina Gottberg

Nina Gottberg

Finansieringsspecialist, företagskunder

Med företagarinställning till arbetet

Jag jobbar som finansieringsspecialist för företagskunder  i Lojo. Inom Sparbanken har jag jobbat sen 2010. Jag hjälper dig gärna med frågor som berör ditt företags betalningsrörelsetjänster eller låneärenden.

Företagande är bekant för mig eftersom jag kommer från en företagarfamilj. För mig är det också viktigt att stöda lokala företagare, på det sättet bevarar vi tjänsterna på vår ort och håller orten vital. Jag erbjuder tjänster på bägge inhemska språken, svenska som mitt modersmål. Ta modigt kontakt!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster