Outi Lindholm

Outi Lindholm

Placeringsspecialist

Många bäckar små gör en stor å

Säkerhet och stabilitet är ett av de viktigaste önskemålen som kunderna framför till mig och därför vill jag lyssna på Dig och lära känna Dina drömmar och målsättningar. Jag vill ta i beaktande allt som berör Din ekonomi och hitta rätt lösningar baserat på det.

Jag har rådgivit kunder i dessa frågor i närmare 20 år och innan det har jag jobbat 15 år inom den internationella finansieringsmarknaden på en annan inhemsk bank. Då administrerade jag hela bankens ränterisk i olika valutor. Den erfarenheten har gett mig en grund för att förstå marknaden och ekonomin.

Jag finns här för Dig. Kom och prata med mig om alla frågor som berör sparande eller placeringar, jag hjälper Dig.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Spara

Placera