Företagets affärsplan

Allt börjar med en bra affärsidé. När du har en sådan kan du börja lägga grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. En affärsplan hjälper dig att komma igång.

En affärsplan är viktig när man grundar ett företag. Med hjälp av den får du en klar och konkret bild av företagets verksamhet. En välgjord plan utgör också grunden för den fortsatta utvecklingen av företagsverksamheten.

När du börjar göra upp en affärsplan ska du noga överväga företagets, produkternas och tjänsternas innehåll och egenskaper, styrkor och svagheter.

Affärsplanen ska innehålla följande

Företagsidé.

Varför grundar du ett företag och fungerar den affärsidé du tänkt dig i praktiken (och fungerar den också i framtiden / hur tänker du utveckla ditt företag)?

Produkter och tjänster.

Vilka produkter och tjänster producerar ditt företag, vilka är deras styrkor och svagheter jämfört med andra företag i branschen?

Kunder och marknad.

Var får ditt företag kunder, hurdana är de och vilka önskemål och behov kan de ha, hur ser marknads- och konkurrensläget ut?

Företagets verksamhetssätt.

Hur och var verkar ditt företag, vilka produktionsmedel och vilken arbetskraft behöver du, hur ordnar du försäljningen, bokföringen och ekonomiplaneringen?

Behovet av kapital och finansiering.

Hur mycket pengar behöver du för investeringar och som rörelsekapital, hur ordnar du finansieringen och eventuella säkerheter?

Förutsättningar för lönsam verksamhet.

Vilka kostnader medför verksamheten, hur ska produkterna prissättas, hur stort försäljningsbidrag behöver du?

Lycka till med att grunda ditt företag! Om du vill ha ett bollplank och goda lösningar som stöd för din företagsverksamhet ska du kontakta oss.

Tips för att grunda ett företag:

Suomi.fi

Yrittäjät.fi

Perustayritys.fi

Skatteförvaltningen

Intressant just nu