Att flytta ihop får en att spara och placera mera

Att stadga sig och flytta ihop ser ut att löna sig för den personliga ekonomin och öka sparandet och placerandet. Detta framgår av Sparbankens färska utredning där man analyserade hur ålder och hushållets storlek inverkade på hur man planerar sin ekonomi och hur man sparar och placerar. Utredningen är en del av den större undersökningen Så Sparar Finland som besvarades av nästan 1 500 personer i oktober 2014.

Att flytta ihop förbättrar det ekonomiska läget

Singelhushåll planerar inte på lång sikt

Singelhushållen i alla åldersklasser planerar sin ekonomi på kortare sikt än andra.

Av singlar under 35 år var det bara 16 % som planerade sin ekonomi över ett år framåt, när nästan en fjärdedel (23 %) av barnfamiljerna i samma ålder gjorde det och 28 % av hushållen med två vuxna. Av singlarna under 35 år planerade nästan hälften (45 %) sin ekonomi högst tre månader framåt.

Singlarna intresserade sig också för fonder, aktier och sparande senare än andra och skaffade dem betydligt senare än sina jämnåriga.

Av singlarna under 35 bodde bara 14 % i en ägarbostad, när 36 % av de lika gamla barnfamiljerna gjorde det och 33 % av hushållen med två vuxna. Fonder ägde 19 % av de unga singlarna medan 34 % av barnfamiljerna och 29 % av paren gjorde det.

- Att singlar inte i större utsträckning planerar sin ekonomi är ingen överraskning men en aning oroande är det. I Finland finns det ju redan över en miljon singelhushåll och enligt Statistikcentralen är de fattigast av alla hushåll. Sämst till ligger under 35-åriga singlar och deras antal uppgår till 85 000, säger Sparbankens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

Att flytta ihop förbättrar det ekonomiska läget

Bland dem som är under 35 år verkar pengarna bäst räcka till i barnlösa hushåll med två vuxna. Av dem anger två tredjedelar att de kan spara pengar.

I den här gruppen sparade medlemmarna individuellt större summor månatligen än övriga som svarade (33 %, 100-200 euro). Gruppen tänkte också öka sitt sparande år 2015 oftare (38 %) än övriga.

Av dem som svarade var hushåll med två vuxna under 35 år oftare än andra intresserade av att skaffa en ägarbostad (65 %), placeringsbostad (44 %), aktier (29 %) eller fonder (39 %). Ägde dem gjorde de ändå mera sällan än jämnåriga barnfamiljer.

Barnfamiljer placerar i hem och fonder

Barnfamiljerna placerar oberoende av föräldrarnas ålder oftare än andra i en egen bostad. Av barnfamiljer under 35 år bodde över en tredjedel (36 %) redan i en ägarbostad och av 35–49-åringarna varannan

De barnfamiljer som svarade sparar oftare och tidigare än sina jämnåriga också i fonder och aktier. Var tredje (33 %) av dem som är under 35 år hade redan fondbesparingar och nästan en femtedel (19 %) hade aktier.

För unga barnfamiljer var det inte alltid lätt att spara. Hälften av barnfamiljerna under 35 år svarade att de nu använder alla pengar som kommer in. En knapp tredjedel (33 %) sparade inte alls nu och 42 % lyckades spara högst 100 euro i månaden. Som orsaker till att de är svårt att spara angav unga barnfamiljer oftare än andra små inkomster och oväntade utgifter.

- Enligt vår undersökningen inverkar det att flytta ihop och få barn inte bara på hushållets utgifter och inkomster utan också på attityden till pengar och på aktiviteten. Enligt Statistikcentralens tidning Hyvinvointikatsaus 1/2014 ser det att man har en familj ut att främja också sysselsättningen. Kanske folk blir mera ekonomiskt ansvariga när de stadgar sig och skaffar barn, och föräldrarna blir aktivare både när det gäller att arbeta och att spara, reflekterar Katja Änkilä.

Under 35-åringars hushåll, storlek vs. ekonomisk aktivitet

Ytterligare information lämnas av:

Katja Änkilä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Sparbanken, 050 5444450, katja.ankila@saastopankki.fi

...