Fem goda orsaker att ta en kapitalförvaltningsförsäkring

Kapitalförvaltningsförsäkringen som är avsedd för Sparbankens mest förmögna kunder är en enkel, flexibel och mångsidig lösning för förvaltningen av placeringstillgångar.

1. Enkelt sätt att placera

Bland de bästa sidorna i en kapitalförvaltningsförsäkring är att den är enkel och bekväm. I kapitalförvaltningsförsäkringen får kunderna tillgång till Sparbankens Kapitalförvaltnings professionella marknadssyn. Med hjälp av Sparbankernas experter väljs rätt riskprofil och placeringsobjekt. Kunderna behöver inte bekymra sig över vad som händer på marknaden, eftersom de kunniga kapitalförvaltarna fattar placeringsbesluten för dem inom ramen för den valda riskprofilen.

2. Mångsidiga placeringsobjekt

I kapitalförvaltningsförsäkringen kan kunderna välja bland fyra olika placeringsportföljer: Räntebetonad, Balanserad, Aktiebetonad och Avkastningsinriktad. Urvalet erbjuder lämpliga alternativ för såväl den försiktiga som den djärvare placeraren. Det går lätt att byta placeringsportfölj om den egna riskprofilen ändras. Minimiplaceringen i en kapitalförvaltningsförsäkring är 100 000 euro.

3. Är flexibel när livssituationen förändras

I princip är en kapitalförvaltningsförsäkring en långsiktig placering som gäller tillsvidare men den är ändå flexibel enligt den egna livssituationen. Om man plötsligt behöver de pengar som betalats in är det möjligt att ta ut kapital. Det går också att öka kapitalet i försäkringen med en tilläggsbetalning. Minimistorleken på den är 10 000 euro.

4. Skatt bara på uttagen avkastning

En kapitalförvaltningsförsäkring är skattemässigt en vettig placering. Till skillnad från många andra placeringar beskattas inte den värdestegring som bildats i portföljen när förändringar görs i portföljen eller när man byter placeringsportfölj. Beskattningen sker först när försäkringsbesparingarna tas ut.

5. Hundraprocentigt dödsfallsskydd

En kapitalförvaltningsförsäkring är ett utmärkt redskap för arvsplanering, eftersom försäkringen har ett hundraprocentigt dödsfallsskydd. Om den försäkrade avlider under försäkringstiden betalas försäkringsbesparingarna till den i förväg angivna förmånstagaren.

Expert: Aleksi Jalava, produktchef vid Sb-Livförsäkring.

Vill du diskutera mera om en kapitalförvaltningsförsäkring? Lämna en kontaktbegäran. 

Intressant just nu