Ansök om ändring av lån

Närmar sig lånets förfallodag för snabbt igen? Eller känns månadsraten för stor just nu?Sparbankens lån är flexibelt när du behöver det. Fyll i ansökan via nätbanken.

Ändring i lånets betalningsplan

För att lånet på bästa sätt ska möta behoven i din vardag kan många ändringar göras i det:

  • Amorteringsfrihet på lånet

Du kan ansöka om amorteringsfrihet på lånet. Detta hjälper dig när det sker tillfälliga förändringar i dina inkomster eller utgifter. Under de amorteringsfria månaderna betalar du bara ränta på lånet. Dessutom debiteras samma transaktionsavgift från konto eller pappersfaktura som normalt.

  • Ändra lånetiden och amorteringen

Situationerna förändras och den uppskattning av lånetiden som gjordes när lånet togs kan ändras så att den bättre passar din nuvarande situation. Du kan också ändra lånets månadsrat – genom att antingen höja eller sänka den. 

  • Ändra förfallodagen för amorteringen

När man till exempel byter jobb byts ofta också lönedagen. Då kan det vara klokt att byta också förfallodagen för amorteringen av lånet.

  • Låneräknaren hjälper dig att bestämma en lämplig månadsrat

Innan du ändrar betalningsraten ska du bekanta dig med vår låneräknare. Låneräknaren hjälper dig att bestämma en lämplig månadsrat och lånetid.

 

Ansök om ändring via nätbanken

Ändringsansökan kan du göra enkelt via mobil- eller nätbanken. Amorteringsfrihet kan du ansöka direkt via dina låneuppgifter. Klicka på den gröna Begäran om låneändring –delen. Välj därefter ”amorteringsfrihet”. Fyll noggrant i all information och skicka begäran. Efter det så tar bankens experter kontakt med dig och går igenom ändringen med dig. 


Coronaepidemin många hushålls ekonomi på prov. Vi har sammanställt svar på vanliga frågor om bankärenden