Ansök om ändring av lån

Närmar sig lånets förfallodag för snabbt igen? Eller känns månadsraten för stor just nu? Eller vill du kanske åka på en minisemester för att få ett avbrott i vardagen? Sparbankens lån är flexibelt när du behöver det.

Ändring i lånets betalningsplan

För att lånet på bästa sätt ska möta behoven i din vardag kan många ändringar göras i det:

Amorteringsfrihet på lånet – varje år om du vill

Du kan söka amorteringsfrihet på ditt lån när du behöver det. Du kan också regelbundet få två amorteringsfria månader varje år. Det här hjälper när utgifterna ökar till exempel kring jul och på semestern. Under månaderna med amorteringsfrihet betalar du bara räntan på lånet. 

Ändra lånetiden och amorteringen

Situationerna förändras och den uppskattning av lånetiden som gjordes när lånet togs kan ändras så att den bättre passar din nuvarande situation. Du kan också ändra lånets månadsrat – genom att antingen höja eller sänka den. 

Ändra förfallodagen för amorteringen

När man till exempel byter jobb byts ofta också lönedagen. Då kan det vara klokt att byta också förfallodagen för amorteringen av lånet.

Låneräknaren hjälper dig att bestämma en lämplig månadsrat

Innan du ändrar betalningsraten ska du bekanta dig med vår låneräknare. Låneräknaren hjälper dig att bestämma en lämplig månadsrat och lånetid.

Ansök om ändring i nätbanken eller boka tid till ditt kontor

Du kan begära en ändring bekvämt i nätbanken. Efter det tar en av vår banks experter kontakt med dig för att tillsammans gå igenom ändringarna.

Du kan också boka tid till ditt kontor. Ett personligt besök är det bästa alternativet särskilt om du vill göra stora ändringar i ditt lån. 

Att ändra betalningsplanen är avgiftsbelagt. För ändringar i lånet tar vi ut en avgift i enlighet med prislistan.